Dozowniki smaru i oleju

Smarowanie ruchomych elementów maszyn i urządzeń w przemyśle jest warunkiem ich nieprzerwanej, płynnej pracy oraz ograniczenia kosztownych przestojów. Przyczynia się też do zmniejszenia zużycia elementów narażonych na tarcie czy pracę w wysokich temperaturach. Aby zabezpieczenie było efektywne a proces smarowania opłacalny, konieczne jest precyzyjne dozowanie oleju lub smaru. Zarówno zbyt duża, jak i za mała ilość środka smarnego mają negatywny wpływ na pracę maszyny. Dlatego centralne smarowanie wymaga stosowania precyzyjnych dozowników.

Poniżej przedstawiamy ogólny zarys układów centralnego smarowania. W szczególności polecamy urządzenia, których zadaniem jest smarowanie łańcucha przenośnika lub innej konstrukcji tego typu – smarowanie kroplowe, natryskowe lub za pomocą szczotek. Aby otrzymać szczegółowe rozwiązania, prosimy o kontakt z nami.

Dozownik smaru Oilrite

Układy dozowania smaru i oleju. System PURGE-X

Purgex

Prostota konstrukcji, instalacji i konserwacji są znakiem firmowym PurgeX®. Każdy układ składa się z niezależnej pompy. Jego podstawowymi elementami są jedynie: zbiornik środka smarnego, 3-drożny zawór elektromagnetyczny, regulator czasowy lub sygnalizator sekwencyjny, przewody i łączniki.

Purgex schemat

System PurgeX jest idealny do rozpylania zarówno oleju, jak i smaru w pożądanych punktach. Zapewnione są oddzielne układy sterowania dla doprowadzenia powietrza oraz smaru. Środek smarny oraz powietrze mieszają się w dyszy wylotowej, by maksymalizować wydajność smarowania. Wysoka jakość wykonania zapewnia prostotę funkcjonowania oraz niezawodność pracy w długich okresach czasu. Precyzyjne dozowanie smaru lub oleju jest osiągane dzięki konstrukcji wyporowej i możliwości regulacji.

  • Proces smarowania jest inicjowany przez sprężone powietrze dostarczane z 3-drożnego zaworu elektromagnetycznego.
  • Po usunięciu sprężonego powietrza, tłoczek oraz zawór spustowy reagują, pozwalając na to by olej lub smar dotarł do komory pompowania.
  • Dla aplikacji z wieloma punktami smarnymi system PurgeX dostarcza się jako moduł wielosekcyjny ze wspólnymi przyłączami doprowadzającymi powietrze oraz olej/smar. Przyłącza te są wyposażone w połączenia gwintowe Threadapter. Każdy dozownik PurgeX w systemach wielosekcyjnych pracuje jako pojedyncza pompa do smaru z oddzielną regulacją dawki smaru na cykl.
  • W zastosowaniach, w których jest wymagane dozowanie oleju, w rozwiązaniach o szybko przebiegających cyklach sterowana pneumatycznie konstrukcja pozwala na dostarczanie małych dawek oleju na cykl.

Smarowanie łańcuchów

Smarowanie łańcuchówSmarowanie łańcucha przenośnika lub innego urządzenia o podobnej konstrukcji wymaga systematycznego powtarzania w celu uniknięcia dużych kosztów związanych z ich szybszym zużyciem. Zastosowanie się do podawanych tutaj zaleceń zaowocuje kilkukrotnym wydłużeniem żywotności łańcuchów. Smarowanie zaleca się nawet wtedy, gdy łańcuchy pracują przy dużym zakurzeniu i tarciu. Jedynie, gdy smarowanie jest niemożliwe do wykonania, łańcuch może pracować „na sucho”, kosztem jego żywotności.

SMAROWNICE ŁAŃCUCHÓW dozują olej grawitacyjnie ze zbiornika dostarczając go do zintegrowanej szczotki za pośrednictwem regulowanego zaworu igłowego.

Dozowniki oleju pneumatyczne

Dozownik pneumatycznyAKRYLOWE lub STALOWE DOZOWNIKI PNEUMATYCZNE – dozowanie oleju w takich urządzeniach odbywa się przy udziale sprężonego powietrza. Za jego pomocą środek smarny jest rozprowadzany ze zbiornika do trudnodostępnych odległych punktów smarnych. Pneumatyczne dozowniki oleju są skonstruowane tak, aby służyły jako zbiornik centralny systemu smarowania. Dlatego potrzebują dodatkowych zaworów przeziernikowych, które regulują przepływ oleju.
Sprężone powietrze jest dostarczane przez regulator ciśnienia zamontowany na urządzeniu. Sprawia to, że obciążenie działające wewnątrz zbiornika zostaje przeniesione do zaworu odpowiedzialnego za dozowanie.

Układy dozujące olej. Smarownice grawitacyjne i elektryczne

Układ dozującyJEDNOSEKCYJNE SMAROWNICE elektryczne dostarczają wstępnie nastawione dawki oleju dozowane grawitacyjnie ze zbiornika. Podawanie oleju odbywa się grawitacyjnie za pośrednictwem elektromagnetycznego zaworu odcinającego do zaworu igłowego. Ten ostatni jest wyposażony w blokadę cierną, która służy zachowaniu jego ustawień.

RĘCZNE SMAROWNICE KROPLOWE dostarczają wstępnie nastawione dawki oleju dozowane grawitacyjnie ze zbiornika za pośrednictwem regulowanego zaworu igłowego. Zawór ten również jest wyposażony w blokadę cierną służącą zachowaniu jego ustawień.

Układy natryskowe do oleju

PNEUMATYCZNE DOZOWNIKI SYSTEMÓW ROZPYLAJĄCYCH podają olej do punktów smarnych . System składa się z akrylowego zbiornika centralnego, który rozprowadza olej za pośrednictwem jednej lub więcej dysz natryskowych.

PNEUMATYCZNE DOZOWNIKI SYSTEMÓW ROZPYLAJĄCYCH

Tego typu smarownice automatyczne natrysków mogą być stosowane do smarowania przenośników, przekładni zębatych, panewek kół jezdnych (typu trolley wheel), lin stalowych czy taśm blachy wykorzystywanych w prasach dziurkujących. Za ich pomocą jest możliwe efektywne smarowanie łańcucha przenośnika i innych łańcuchów napędowych. Sprawdzają się też w każdym innym rozwiązaniu wymagającym utrzymywania filmu olejowego. Dzięki możliwości regulacji ciśnienia powietrza w zaworze igłowym, znajdującym się na dyszy rozpylającej, ilość rozpylanego oleju może być ustawiana dowolnie – od niewidocznej gołym okiem mgiełki olejowej aż po gruby strumień.

Pneumatyczny dozownik

Pneumatyczny dozownik

W naszej ofercie znajdziesz dozowniki smaru i oleju do maszyn. To urządzenia służące do dokładnego i kontrolowanego dozowania smaru czy oleju w procesach smarowania lub obsługi maszyn. Mogą one przyjmować różne formy, takie jak ręczne pompki, zbiorniki z pompami ręcznymi lub elektrycznymi oraz zautomatyzowane systemy smarowania.

Dozowniki smaru umożliwiają precyzyjne dostarczenie odpowiedniej ilości smaru do punktów smarowania, co zapewnia optymalne działanie maszyn i urządzeń, a także minimalizuje zużycie i koszty napraw. Dozowniki oleju z kolei są używane w procesach, które wymagają stałego i dokładnego dozowania oleju, takich jak przemysłowe silniki i maszyny.

Wybór odpowiedniego dozownika zależy od rodzaju procesu, wymagań technicznych oraz budżetu. Możesz liczyć na nasze wsparcie.

 

Dozowanie oleju i smaru – co należy wiedzieć o tym procesie?

Dozowanie oleju i smaru jest bardzo ważnym procesem, który zapewnia optymalne funkcjonowanie maszyn i urządzeń. Przeprowadzone w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do nadmiernego zużycia smaru lub oleju, co zwiększa koszty i wpływa na wydajność maszyn.

Istnieją różne metody dozowania oleju i smaru, w tym:

  • ręczne dozowanie polega na ręcznym nałożeniu smaru lub oleju na punkt smarowania przy użyciu specjalnych narzędzi, takich jak pędzle lub strzykawki,

  • dozowanie mechaniczne polega na użyciu dozowników, które są montowane w maszynach i umożliwiają kontrolowane dozowanie smaru lub oleju w zależności od potrzeb,

  • zautomatyzowane dozowanie polega na użyciu zaawansowanych systemów dozowania, które zapewniają automatyczne dozowanie smaru lub oleju w zależności od zapotrzebowania; systemy te są często wykorzystywane w dużych instalacjach przemysłowych i posiadają zaawansowane funkcje kontroli.

W każdej z metod dozowania oleju i smaru istotne jest odpowiednie dostosowanie ilości i częstotliwości dozowania do wymagań technicznych maszyn i urządzeń.


Części od dozownika