Smary Lubcon – Kraków

Chcesz zamówić smary Lubcon w Krakowie? Koniecznie sprawdź naszą ofertę – mamy to, czego potrzebujesz! Lubcon to popularna i ceniona marka specjalizująca się w produkcji smarów i olejów dla przemysłu.

Smary te charakteryzują się wysoką jakością, co gwarantuje długotrwałe i niezawodne działanie maszyn i urządzeń. Produkty tej marki są dostępne w różnych wersjach – są to m.in. smary mineralne, syntetyczne i półsyntetyczne. Z łatwością dobierzesz odpowiedni smar Lubcon do konkretnych wymagań technicznych.

Smary

Ponadto, smary Lubcon są często stosowane w branżach, w których wymagane są smary o wysokiej wytrzymałości na duże obciążenia, wysokie temperatury lub ekstremalne warunki środowiskowe. Wieloletnie doświadczenie firmy w produkcji smarów i olejów oraz zaangażowanie w ciągłe badania i rozwój pozwala na ciągłe ulepszanie jakości produktów i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb przemysłu. Zaufaj naszemu doświadczeniu – chętnie pomożemy Ci w doborze odpowiedniego produktu.

 

PRZEGLĄD PRODUKTÓW WG MIEJSC ZASTOSOWANIA

LUBCON: smary i oleje specjalne - przegląd produktów wg miejsc zastosowania

Smary odporne na działanie tlenu - tlenowe środki antyadhezyjne

Smary rzędu TURMOXYGEN i TURMOTEMP są specjalnymi produktami o barwie od białej do oliwkozielonej. Zostały one sprawdzone i dopuszczone na rynek przez Federalny Instytut Badań Materiału ( BAM =) w Berlinie.

Granica wytrzymałości na falę uderzeniową ciśnienia znajduje się zależnie od wyboru produktu pomiędzy 40 bar/60OC i 250 bar/60OC.

Przed zastosowaniem produktów TURMOXYGEN i TURMOTEMP wszystkie miejsca użytkowe należy wyczyścić specjalnym środkiem czyszczącym np. DISPERGENS =TTR. Pełna skuteczność smarowania osiągnięta zostaje wyłącznie na czystych, odtłuszczonych powierzchniach.

TURMOXYGEN i TURMOTEMP nie mogą być mieszane z mineralnymi ani z innymi syntetycznymi środkami smarnymi.

W podanym zakresie temperatur użytkowych środki smarne TURMOXYGEN i TURMOTEMP są całkowicie nietrujące.

 

Nazwa produktu Zakres temperatur (oC ) Klasa konsystencji Granica wytrzymałości na falę uderzeniową (bar/oC) Opis
Turmoxygen LC 40 -30 + 95 2 60/60 Produkty TURMOXYGEN i TURMOTEMP wykazują absolutne bezpieczeństwo antyadhezyjnych środków tlenowych. Stosowane do smarowania armatur, uszczelek, prowadnic w technice gazowniczej, lanc tlenowych w hutnictwie, przyrządów tlenowych w sektorze medycznym, w stacjach zanurzeniowych i przyrządach do nurkowania oraz w łożyskach tocznych i ślizgowych.

T

urmoxygen SLC 40

-50 + 160 3 60/60
Turmoxygen FP 30 EP -30 + 240 2 250/60

230/100

220/200

Turmoxygen LCO 25

- 30 + 240

2

250/60

230/100

220/200

Turmotemp II/400 OX

- 30 + 250

2

110/60

Turmoxygen LC 40 Fluid

- 65 + 160

000

50/60

Turmoxygen 130 Fluid

- 30 + 150

000

130/60

Smary specjalne do pracy w wysokich temperaturach > 200oC TURMOTEMP

Smary specjalne szeregu TURMOTEMP zostały wyprodukowane aby spełnić następujące ekstremalne wymagania :

  • wysoka odporność termiczna,
  • duża odporność na ciśnienia,
  • duża odporność na środki chemiczne i rozpuszczalniki organiczne,
  • oraz wysoka odporność próżniowa i odporność na promieniowanie.

Smary TURMOTEMP są obecnie pod względem termicznym i chemicznym najbardziej stabilnymi produktami. Stosowane są skutecznie tam, gdzie warunki termiczne i/lub wpływy chemiczne uniemożliwiają zastosowanie smarów tradycyjnych.

Smary TURMOTEMP nie powinny być mieszane z innymi smarami mineralnymi i syntetycznymi. Miejsca smarowania muszą być czyste i suche, zanim zostaną posmarowane smarami TURMOTEMP. Tylko w ten sposób smary TURMOTEMP działają w pełni skutecznie.

Zaleca się stosowanie specjalnego środka do czyszczenia powierzchni DISPERGENS TTR.

 

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC )

Klasa konsystencji

Współczynnik liczby obrotów

Opis

Turmotemp II/400 RS- typoszereg

-35 + 260

0,1,2

300000

Odpowiednio dobrana mieszanka odpornych termicznie i chemicznie olei bazowych z dodatkiem nowego rodzaju utrwalacza i specjalna technologia produkcji nadają formę temu elastycznemu, białemu smarowi. Właściwości smarownicze są zachowane nawet przy działaniu promieniowania lub też w ultrapróżni jak i wysokich temperaturach- najczęściej dożywotnio. Dla łożysk w automatach piecowych, w silnikach elektrycznych klasy izolacji F, sprzęgłach urządzeń do wyciągania folii, łożysk w miejscach poddanych działaniu promieniowania i znajdujących się pod działaniem próżni (przemysł elektroniczny). RS 1 szczególnie stosowany jako smar dożywotni w segmentach pras do opon.

Turmotemp II/400 KL - typoszereg

-30 + 250

0,1,2

300000

Wytwarzane z termicznie i chemicznie odpornych składników. Właściwości smarownicze nie są redukowane ani przez wysoką temperaturę, ani też przez wydzielające się gazy chemiczne. Przydatne do smarowania dożywotniego w wolnoobrotowych łożyskach przenośników taśmowych i rolkach zwrotnych, w urządzeniach lakierniczych i suszarniach, ogrzewanych parą tłokach, łożyskach pracujących w próżniach i będących pod działaniem promieniowania. Szczególnie znajduje zastosowanie przy smarowaniu automatów do wypieku wafli.

Turmotemp LP 2502

- 30 + 260

2

300000

Wysokotemperaturowy smar o długowiecznych własnościach. Bardzo dobra ochrona przed ścieraniem. Dla łożysk tocznych walców rowkowych w produkcji tektury falistej.

Turmotemp M 1502

- 60 + 250

2

500000

Smar specjalny do stosowania w trudnych warunkach pracy. Charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie, wysoką odpornością na ciśnienie, wysoką odpornością chemiczną, niskimi stratami parowania (temp.200oC-24 h-0,1% wagi),niskim punktem krzepnięcia. Jest nie palny. Dobra tolerancja ze wszystkimi metalami w szerokim zakresie temperatur.

Turmotemp II/400 CL 1

- 30 + 260

1

300000

Syntetyczny specjalny środek smarny z możliwością zastosowania w technice próżniowej i nuklearnej. Jest odporny na promieniowanie do 108 rad i może być stosowany w wysokim zakresie próżniowym do 106 mbar. Zgodnie z DIN 51801/1 punkt kroplenia dla Turmotemp II/400 CL 1 nie jest określony tz. nie jest on topliwy.

Smary specjalne do pracy w wysokich temperaturach powyżej + 200oC

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Klasa konsystencji

Współczynnik liczby obrotów

Opis

Thermoplex I/300

-35 + 200

2

1000000

Smary specjalne o ciemnoniebieskim zabarwieniu. Powstały one dla sprostania wymaganiom powstającym przy wysokiej liczbie obrotów w połączeniu z dużym obciążeniem mechanicznym i termicznym. Są stosowane do najmniejszych przekładni, na stanowiskach hamowniczych silników, łożysk ślizgowych i tocznych, wentylatorów, transporterów oraz w przyrządach optycznych i w mechanice precyzyjnej.

Thermoplex I/300 S

-35 + 200

3

1000000

Smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych, rolek w transporterach, krążków zwrotnych łańcuchów itp. Okres trwałości w temperaturze + 200oC min. 1000 roboczogodzin.

Thermoplex I/300 FN

-35 + 200

1

1000000

Do smarowania długotrwałego łożysk w wentylatorach, silnikach elektrycznych klasy izolacji F oraz układów sprzęgłowych.

Thermoplex II/400

- 35 + 200

0

500000

Smarowanie łożysk tocznych oraz specjalnie do smarowania najmniejszych przekładni, zegarów sterujących itp.

Thermoplex 1000 KEP

- 50 + 200

płynny

 

Smarowanie przekładni ogólnie, zwłaszcza smarowanie przekładni dla schodów ruchomych. Smar specjalny zwłaszcza w niskich temperaturach.

Turmogrease GVK 2 TF

-25 + 250

2

200000

Smar do łożysk tocznych, krążków tocznych w łożyskach transportujących, które pracują w podwyższonych temperaturach >140 oC i jednocześnie narażone są na wysokie specyficzne naciski płaszczyzn. Nadaje się również znakomicie do smarowania łączników walcowych w regulatorach energetycznych.

Turmsilongrease Leicht

- 35 + 220 krótkotrwale do + 230

1,2

200000

Smar silikonowy przewidziany do stosowania w wysokich temperaturach. Przez zastosowanie nowoczesnego zagęszczacza udało się nie tylko w pełni wykorzystać dużą odporność na wysokie temperatury, lecz także zapewnić wystarczającą ochronę antykorozyjną przy stosowaniu w wilgotnych warunkach roboczych. Zdolność obciążeniowa warstewki smaru odpowiada dostępnym w handlu smarom litowym. Do smarowania łożysk wentylatorów, łożysk kół. Nadaje się zwłaszcza do smarowania łańcuchów sprzęgających i wrzecion nastawczych w maszynach stosowanych w przemyśle tekstylnym.

Turmsilon GTI 300

- 50 + 200

2

700000

Smary silikonowe o szerokim kręgu zastosowań w przemyśle. charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, niewielkimi stratami parowania, odpornością na działanie wody zimnej i gorącej oraz pary wodnej, odpornością na rozpuszczalniki i chemikalia w oparciu o DIN 51807 w temperaturze 50oC, neutralnością wobec metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych i elastomerów z wyjątkiem kauczuku silikonowego. Zakresy zastosowań : głowice parowe, silniki elektryczne, łożyska wzdłużne sprzęgieł, łożyska wózków pieców, wentylatory, łożyska toczne łańcuchów transportujących ram naprężających (Monforts).

Turmsilon GTI 300 P

- 40 + 220

2

700000

Turmsilon GTI 5000

- 50 + 220

3

500000

Turmogrease NM 4602

- 20 + 200 smarowanie ubytkowe +250

3

300000

Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w przemyśle stalowym, w maszynach do walcowania, przede wszystkim w suszarniach i urządzeniach do wyżarzania, jak i w krążkach bieżnych łańcuchów. Smar odporny na zimną i ciepłą wodę, doskonała ochrona przed korozją. Bardzo dobre właściwości uszczelniające.

Turmogrease N 2 MF

- 40 + 200

2

700000

Do długotrwałego smarowania w całym przemyśle maszynowym. Szczególnie ze względu na wysoką odporność na wodę zimną i gorącą, do smarowania maszyn narażonych na działanie wody. Odporny również na działanie wodnych alkalicznych lub kwasowych mediów myjących.

Smary specjalne pracujące w temperaturze do + 200oC

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC )

Klasa konsystencji

Współczynnik liczby obrotów

Opis

Turmogrease N 4602

-30 + 180 krótkotrwale do + 200

2

500000

Miękki, elastyczny smar specjalny odporny na działanie kwasu siarkowego. Odporny również na działanie zimnej i gorącej wody. Mieszalny z wszystkimi smarami mydlanymi i zagęszczonymi organicznie. Doskonała ochrona antykorozyjna. Do łożysk tocznych i ślizgowych w urządzeniach przemysłowych, łącznie z obciążeniami pulsującymi i uderzeniowymi. Typowymi zakresami zastosowań są : łożyska toczne w przemyśle maszynowym, łożyska w mechanizmach rozciągowych maszyn tekstylnych (górne i dolne walce), w maszynach do obróbki na mokro-maszyny piorące, farbujące, silniki elektryczne w przemyśle tekstylnym, drzewnym i papierniczym.

Thermoplex 2 TML

- 35 + 160 krótkotrwale do + 180

2

1300000

Smar do pracy przy dużych obrotach i wysokiej temperaturze, dużym obciążeniu i niskim poziomie szumu. Niewielkie nagrzewanie w łożyskach wysokoobrotowych maszyn tekstylnych i obrabiarek, łożysk wentylatorów, łożysk precyzyjnych.

Turmogrease Li 802 EP

- 35 + 140

2

1000000

Wydajny smar cichobieżny stosowany w łożyskach tocznych i ślizgowych. Szczególnie do długotrwałego smarowania łożysk silników elektrycznych, wentylatorów, łożysk wrzecion obrabiarek. Okres użytkowania smaru i osiągany okres żywotności łożyska są ponadprzeciętnie wysokie . Wielostronne możliwości zastosowania pozwalają w wielu zakładach na redukcję występującej często dzisiaj dużej ilości rodzajów smarów.

Turmogrease NBI 300

- 40 + 160 krótkotrwale do + 180

2

700000

Zbudowany na bazie olei syntetycznych ze specjalnym dodatkiem zagęszczającym. Wysoka trwałość warstwy smarowania pozwala na prawie nieścieralną pracę łożyska, co warunkuje długi okres eksploatacji łożysk tocznych. Odporny na wodę i parę wodną. Niski współczynnik tarcia, bardzo dobra zdolność utrzymywania się na powierzchni. Zakres zastosowań : tylne prowadnice przy walcarce, doskonały do tocznych łożysk o wysokich obrotach np. w sprężarkach i silnikach elektrycznych, wentylatorach, łożyskach tocznych w gładziarkach, łańcuchach pierścieniowych i wrzecionach przestawnych np. w przemyśle tekstylnym.

Turmogrease N2

- 40 + 160 krótkotrwale do + 180

2

1000000

Syntetyczny smar o wielostronnych możliwościach zastosowania w urządzeniach przemysłowych i w pojazdach. Z uwagi na nowoczesną koncepcję smaru jest szczególnie zalecany do układów centralnego smarowaniaw całym przemyśle maszynowym pod działaniem wody zimnej i gorącej jak i pary, wodnych alkalicznych i kwasowych mediów myjących i ich par, w oparciu o DIN 51807. Zakres zastosowania : łożyska toczne i ślizgowe w przemyśle budowy maszyn (np. Mieszadła), poddanych zmiennym obciążeniom, w łożyskach tocznych i ślizgowych w przemyśle samochodowym (łożyska kół, pompy wodne, drążki rozdzielcze, zawiasy itp.), w łożyskach tocznych i ślizgowych wszystkich maszyn do obróbki na mokro oraz pomp, myjek i płukarek, doskonały smar do łożysk wentylatorów pracujących w suszarniach jak i do łożysk silników elektrycznych.

Turmogrease N 502

- 40 + 180

2

1000000

Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. Smarowanie łożysk wrzecion obrabiarek Do długotrwałego smarowania we wszystkich konstrukcjach maszyn, przy oddziaływaniu wody zimnej i gorącej oraz pary wodnej, wodnych alkalicznych lub kwaśnych mediów myjących lub czyszczących i ich oparów.

Turmsilon LS 200

- 55 + 180

2

 

Smar specjalny na bazie oleju silikonowego i specjalnego mydła litowego. Jest szczególnie odporny na zimno, a także bardzo stabilny na upał i o dobrej tolerancji z większością elastomerów ( za wyjątkiem kauczuku silikonowego). Dla połączeń guma-metal lub tworzywo sztuczne-metal posiada bardzo dobre właściwości antyadhezyjne, zapobiega uciążliwym odgłosom skrzypienia i tym samym jest zalecany do smarowania uszczelek gumowych i wyciągów.

Turmoplex 2 EP spezial

- 30 + 160

2

 

Uniwersalny smar litowy z dodatkami EP. Posiada dobrą odporność na wodę i właściwości antykorozyjne. Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w normalnych i wysokich temperaturach.

Thermoplex I/300 weiss

- 50 + 170

2

 

Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, smar specjalny zwłaszcza w niskiej temperaturze. Do smarowania ślizgowych elementów współpracujących tworzyw sztucznych, zwłaszcza utwardzanych i termoplastycznych.

Thermoplex I/300 NBI

- 40 + 160

2

1000000

Całkowicie odporny na działanie wody zimnej i gorącej. Smar do stosowania przy dużych prędkościach i niskich temperaturach.

Turmogrease SKL 18

- 50 + 130

2

1000000

Smar do długotrwałego smarowania w szerokim zakresie temperatur, zwłaszcza przy wysokiej liczbie obrotów. Specjalne dodatki zapewniają niskie wartości tarcia i dobrą ochronę przed zużyciem. Przy wysokiej liczbie obrotów i stosunkowo niskim lub średnim obciążeniu, ten syntetyczny smar specjalny jest bardzo stabilny na przemieszczanie się, a dzięki olejowi podstawowemu o niskiej lepkości unika nadmiernego podgrzewania się. Ma bardzo dobrą tolerancję ze wszystkimi elementami uszczelniającymi i elastomerami oraz posiada bardzo dobre właściwości rozruchu.

Turmogrease SEB 3

- 5 + 160 krótkotrwale do + 180

3

700000

Specjalny smar zbudowany na bazie oleju syntetycznego z nieograniczonym zagęszczaczem. Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Jako smar do smarowania i uszczelniania z ekstremalną odpornością na węglowodory paliw silnikowych, ciekły propan butan, chlorowane rozpuszczalniki i wodne kwasy.

Turmogrease NM 4601

- 20 + 180 smarowanie ubytkowe + 200

1

500000

Do łożysk tocznych i ślizgowych w urządzeniach przemysłowych oraz takich, które są narażone na obciążenia pulsujące i uderzeniowe. Szczególnie do maszyn ubijających i walcujących w przemyśle stalowniczym, krążków jezdnych, urządzeń suszących i wyżarzających oraz łańcuchów transportujących. Odporny na działanie wody zimnej i gorącej, bardzo dobra ochrona przed zużyciem, doskonała ochrona przed korozją.

Turmogrease NAK 500 MF

- 30 + 150

3

300000

Ciężki, gęsty smar do zaworów gazowych, do smarowania uszczelek w zaworach gazowych i do połączeń gwintowych instalacji gazowych. Smar sodowy z bardzo lepkim olejem mineralnym i specjalistycznej mieszance smarów stałych. Bardzo odporny na utlenianie i żywiczenie. Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady jak i na wszystkie gazy używane w pomieszczeniach.

Turmogrease CAN 1801 TF

- 30 + 160 krótkotrwale do + 180

1

600000

Wysokociśnieniowy specjalistyczny smar z podwyższoną ochroną antykorozyjną, przeznaczony do długotrwałego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. Pozbawiony obciążających środowisko metali ciężkich jako zagęszczaczy. Bardzo dobra odporność na działanie wody, doskonała ochrona przed korozją. Bardzo dobra odporność na spilśnianie oraz doskonałe działanie uszczelniające. Długa żywotność łożysk z obciążeniami wibracyjnymi i uderzeniowymi.

Turmogrease CAN 2502

- 40 + 160 krótkotrwale do + 180

2

400000

Specjalny wysokociśnieniowy smar o zwiększonej ochronie antykorozyjnej do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. Nie zawiera obciążających środowisko metali ciężkich, posiada doskonałą odporność na wodę.

Turmogrease CAN 4602

- 25 + 180 krótkotrwale do + 200

2

400000

Turmogrease CAN 4602 +

- 35 + 180 krótkotrwale do + 200

2

400000

Turmogrease CAK 1002 MF

- 20 + 160 krótkotrwale do + 180

1

400000

Smar do smarowania długoterminowego przy wysokim obciążeniu łożysk. Smar z dwusiarczkiem molibdenu. Do smarowania min. dużych łożysk walcowych w przemyśle stalowym, górniczym, cementowym, przy napędach w młynach itp. Odporny na wodę.

Turmogrease CAK 2502

- 20 + 150 krótkotrwale do + 170

2

400000

Smar do łożysk tocznych i ślizgowych dla niskiej i średniej ilości obrotów. Zwłaszcza przy występowaniu wilgoci, wody i innych systemów wodnych, np. przy maszynach do obróbki mokrej w przemyśle tekstylnym.

Turmogrease CAK 2502 MF

- 20 + 160 krótkotrwale do +180

2

400000

Smar z dwusiarczkiem molibdenu dla łożysk tocznych i ślizgowych zwłaszcza przy wibracjach i obciążeniu uderzeniowym. Szczególnie do maszyn pracujących w kamieniołomach. Doskonała odporność na wodę.

Smary odporne na media chemiczne

Nazwa produktu

Zakres temperatur ( oC )

Klasa konsystencji

Współczynnik liczby obrotów

Opis

Turmotemp II/400 RS- typoszereg

-35 + 260

0,1,2

300000

Odpowiednio dobrana mieszanka odpornych termicznie i chemicznie olei bazowych z dodatkiem nowego rodzaju utrwalacza i specjalna technologia produkcji nadają formę temu elastycznemu, białemu smarowi. Właściwości smarownicze są zachowane nawet przy działaniu promieniowania lub też w ultrapróżni jak i wysokich temperaturach- najczęściejdożywotnio. Dla łożysk w automatach piecowych, w silnikach elektrycznych klasy izolacji F, sprzęgłach urządzeń do wyciągania folii, łożysk w miejscach poddanych działaniu promieniowania i znajdujących się pod działaniem próżni (przemysł elektroniczny). RS 1 szczególnie stosowany jako smardożywotniw segmentach pras do opon.

Turmotemp II/400 KL - typoszereg

-30 + 250

0,1,2

300000

Wytwarzane z termicznie i chemicznie odpornych składników. Właściwości smarownicze nie są redukowane ani przez wysoką temperaturę, ani też przez wydzielające się gazy chemiczne. Przydatne do smarowania dożywotniego w wolnoobrotowych łożyskach przenośników taśmowych i rolkach zwrotnych, w urządzeniach lakierniczych i suszarniach, ogrzewanych parą tłokach, łożyskach pracujących w próżniach i będących pod działaniem promieniowania. Szczególnie znajduje zastosowanie przy smarowaniu automatów do wypieku wafli.

Turmotemp M 1502

- 60 + 250

2

500000

Smar specjalny do stosowania w trudnych warunkach pracy. Charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie, wysoką odpornością na ciśnienie, wysoką odpornością chemiczną, niskimi stratami parowania (temp.200oC-24 h-0,1% wagi),niskim punktem krzepnięcia. Jest nie palny. Dobra tolerancja ze wszystkimi metalami w szerokim zakresie temperatur.

Turmotemp II/400 CL 1

- 30 + 260

1

300000

Syntetyczny specjalny środek smarny z możliwością zastosowania w technice próżniowej i nuklearnej. Jest odporny na promieniowanie do 108 rad i może być stosowany w wysokim zakresie próżniowym do 106 mbar. Zgodnie z DIN 51801/1 punkt kroplenia dla Turmotemp II/400 CL 1 nie jest określony tzn. nie jest on topliwy.

Turmogrease SEB 3

- 5 + 160 krótkotrwale do + 180

3

700000

Specjalny smar zbudowany na bazie oleju syntetycznego z nieograniczonym zagęszczaczem. Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Jako smar do smarowania i uszczelniania z ekstremalną odpornością na węglowodory paliw silnikowych, ciekły propan butan, chlorowane rozpuszczalniki i wodne kwasy.

Turmogrease N2

- 40 + 160 krótkotrwale do + 180

2

1000000

Syntetyczny smar o wielostronnych możliwościach zastosowania w urządzeniach przemysłowych i w pojazdach. Z uwagi na nowoczesną koncepcję smaru jest szczególnie zalecany do smarowania w układach centralnego smarowania w całym przemyśle maszynowym pod działaniem wody zimnej i gorącej jak i pary, wodnych alkalicznych i kwasowych mediów myjących i ich par, w oparciu o DIN 51807. Zakres zastosowania : łożyska toczne i ślizgowe w przemyśle budowy maszyn (np. Mieszadła), poddanych zmiennym obciążeniom, w łożyskach tocznych i ślizgowych w przemyśle samochodowym (łożyska kół, pompy wodne, drążki rozdzielcze, zawiasy itp.), w łożyskach tocznych i ślizgowych wszystkich maszyn do obróbki na mokro oraz pomp, myjek i płukarek, doskonały smar do łożysk wentylatorów pracujących w suszrniach jak i do łożysk silników elektrycznych.

Turmogrease N 4602

-30 + 180 krótkotrwale do + 200

2

500000

Miękki, elastyczny smar specjalny odporny na działanie kwasu siarkowego. Odporny również na działanie zimnej i gorącej wody. Mieszalny z wszystkimi smarami mydlanymi i zagęszczonymi organicznie. Doskonała ochrona antykorozyjna. Do łożysk tocznych i ślizgowych w urządzeniach przemysłowych, łącznie z obciążeniami pulsującymi i uderzeniowymi. Typowymi zakresami zastosowań są : łożyska toczne w przemyśle maszynowym, łożyska w mechanizmach rozciągowych maszyn tekstylnych (górne i dolne walce), w maszynach do obróbki na mokro-maszyny piorące, farbujące, silniki elektryczne w przemyśle tekstylnym, drzewnym i papierniczym.

Turmogrease NAK 500 MF

- 30 + 150

3

300000

Ciężki, gęsty smar do zaworów gazowych, do smarowania uszczelek w zaworach gazowych i do połączeń gwintowych instalacji gazowych. Smar sodowy z bardzo lepkim olejem mineralnym i specjalistycznej mieszance smarów stałych. Bardzo odporny na utlenianie i żywiczenie. Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady jak i na wszystkie gazy używane w pomieszczeniach.

Turmopast TF

- 24 + 160

3/spray

 

Biała, przyczepna, całkowicie syntetyczna pasta smarownicza na bazie PTFE. Cechuje się wysoką odpornością na utlenianie, jest neutralna wobec tworzyw sztucznych i elastomerów. Jest odporna na działanie wody zimnej i gorącej, pary wodnej oraz kwasów organicznych (ocet, kwas mrówkowy i kwasy organiczne występujące w owocach) oraz na wodne alkaliczne i kwaśne środki myjące i dezynfekcyjne. Przykłady zastosowań : zawory kurkowe, dławice, uszczelnienia labiryntowe. Występuje również jako spray- lakier antyadhezyjny o bardzo dobrym powinowactwie z metalami, tworzący bardzo trwałą powłokę.

Turmopast NBI 2 weiss

- 30 + 150

2

300000

Biała pasta montażowa odporna na wodę zimną i gorącą a także na media kwasowe i alkaliczne. Nadaje się do smarowania wolnoobrotowych łożysk tocznych i ślizgowych szczególnie pod działaniem mediów. Stosowana do uchwytów obrabiarek. Szczególnie polecana do czystych prac montażowych. Zapobiega korozji ciernej.

Turmopast MA 2

- 35 + 170

2

300000

Syntetyczna pasta specjalna dla ekstremalnych warunków pracy. Właściwości : jasno zabarwiona, nie brudząca, stabilna termicznie do + 170 oC, bardzo dobra ochrona przed zużyciem dzięki dodatkom żywicy epoksydowej, doskonała ochrona przed korozją, odporna na wodę zimną i gorącą, parę wodną, media kwasowe i alkaliczne. Do smarowania wolno i średnio obrotowych łożysk tocznych i ślizgowych, trzpieni, elementów z tworzyw sztucznych w drukarkach, kserokopiarkach etc. Do wszystkich czystych prac montażowych. Wysoka wytrzymałość na obciążenia.

Smary do łożysk szybkoobrotowych

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Klasa konsystencji

Współczynnik liczby obrotów

Opis

Turmogrease Higspeed L252

- 40 + 120

2

2300000

Smar specjalny dla szybkoobrotowych łożysk tocznych z dogodną charakterystyką cierną i niskim poziomem szumu. W krótkim czasie osiągane jest optymalne rozmieszczenie w łożysku. Spełnia wszystkie wymogi smaru klasy G i H według specyfikacji FAG dla wysokich obrotów. Szczególnie dla wrzecion szlifierskich, frezerskich i przędzalniczych w przemyśle tekstylnym, silników elektrycznych szybkobieżnych. Bardzo długa żywotność pozwala na stosunkowo długie okresy smarowania powtórnego.

Thermoplex 2 TML

- 35 + 160 krótkotrwale do + 180

2

1300000

Smar do pracy przy dużych obrotach i wysokiej temperaturze, dużym obciążeniu i niskim poziomie szumu. Niewielkie nagrzewanie w łożyskach wysokoobrotowych maszyn tekstylnych i obrabiarek, łożysk wentylatorów, łożysk precyzyjnych.

Turmogrease Li 802 EP

- 35 + 140

2

1000000

Wydajny smar cichobieżny stosowany w łożyskach tocznych i ślizgowych. Szczególnie do długotrwałego smarowania łożysk silników elektrycznych, wentylatorów, łożysk wrzecion obrabiarek. Okres użytkowania smaru i osiągany okres żywotności łożyska są ponadprzeciętnie wysokie. Wielostronne możliwości zastosowania pozwalają w wielu zakładach na redukcję występującej często dzisiaj dużej ilości rodzajów smarów.

Thermoplex I/300 NBI

- 40 + 160

2

1000000

Całkowicie odporny na działanie wody zimnej i gorącej. Smar do stosowania przy dużych prędkościach i niskich temperaturach.

Turmogrease SKL 18

- 50 + 130

2

1000000

Smar do długotrwałego smarowania w szerokim zakresie temperatur, zwłaszcza przy wysokiej liczbie obrotów. Specjalne dodatki zapewniają niskie wartości tarcia i dobrą ochronę przed zużyciem. Przy wysokiej liczbie obrotów i stosunkowo niskim lub średnim obciążeniu, ten syntetyczny smar specjalny jest bardzo stabilny na przemieszczanie się, a dzięki olejowi podstawowemu o niskiej lepkości unika nadmiernego podgrzewania się. Ma bardzo dobrą tolerancję ze wszystkimi elementami uszczelniającymi i elastomerami oraz posiada bardzo dobre właściwości rozruchu.

Turmogrease N 502

- 40 + 180

2

1000000

Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. Smarowanie łożysk wrzecion obrabiarek Do długotrwałego smarowania we wszystkich konstrukcjach maszyn, przy oddziaływaniu wody zimnej i gorącej oraz pary wodnej, wodnych alkalicznych lub kwaśnych mediów myjących lub czyszczących i ich oparów.

Płynne smary przekładniowe

Nazwa Zakres temperatur (oC ) Klasa konsystencji Opis

Turmosynthgrease ALN 1001/00

- 40 + 150 00

 

Syntetyczny płynny smar przekładniowy o wysokiej odporności na utlenianie i temperaturę. Zapewnia wysoką zdolność znoszenia obciążeń, dobrą ochronę przed zużyciem. Generalnie do przekładni narzędzi elektrycznych, obrabiarek, napędów nastawnika, łożysk igiełkowych i wszędzie tam, gdzie lepkość strukturalna smaru zatrzymuje przecieki i może redukować zużycie.

Turmopolgrease 00

- 40 + 130

 

00

 

Smar płynny o wysokiej obciążalności, dobrym współczynniku tarcia dzięki temu niskie temperatury robocze. Szczególnie do olejo-szczelnych przekładni przy smarowaniu zanurzeniowym, do prędkości obwodowej 8 m/s w pracy ciągłej.

Turmoplex EL 000 EP

- 35 + 120 000

 

Bardzo miękki smar płynny na bazie zmydlającego się litu z czynnymi chemicznie dodatkami EP do smarowania przekładni o dużym obciążeniu i sprzęgieł zębatych, także przy eksploatacji w środowisku wilgotnym i zapylonym. Odpowiedni dla jednoprzewodowych systemów smarowania.

Turmoplex ALN 1001

- 40 + 160

 

1

 

Smary płynne powstałe specjalnie do smarowania przekładni w wysokich temperaturach > 120 OC. Wysokie powinowactwo z metalami oraz doskonała stabilność termiczno-utleniająca zapewniana jest przez specjalny kompleks mydeł ALN Lubcon. Olej podstawowy, syntetyczny fluid, zarówno przy wysokich jak i niskich temperaturach, gwarantuje zawsze wystarczające tworzenie się warstewki smar. Przekładnie kątowe < 4 m/s , przekładnie zębate czołowe < 4 m/s , przekładnie ślimakowe < 1 m/s (koło zanurza się) , przekładnie ślimakowe < 4 m/s (ślimak zanurza się).

Turmoplex ALN 1001/0

0

 

Turmoplex ALN 1001/00

00

 

Turmogeargrease L 0

-30 + 120 0

 

Krótkowłóknisty wysokociśnieniowy smar przekładniowy odporny na wysokie obciążenia. Dla przekładni kół zębatych, ślimakowych oraz małych przekładni z małą mocą.

Thermoplex ALN 1001/00

- 40 + 150 00

 

Syntetyczny, płynny smar przekładniowy na bazie syntetycznych węglowodorów. Generalnie dla przekładni narzędzi elektrycznych, obrabiarek, łożysk igiełkowych i wszędzie tam, gdzie smary o strukturze wiskozowej mogą zatrzymać wycieki i zredukować zużycie.

Grizzly Grease Nr 1

- 30 + 150

 

0

 

Smar dla otwartych napędów zębatych, który dzięki nowej technologii oznacza koniec ery środków smarnych dla kół zębatych opartych na składnikach bitumicznych lub na asfalcie. Jest odporny na wysokie temperatury, ma dobre właściwości antykorozyjne i nie zawiera stałych substancji smarowych. Powstał jako smar dla otwartych przekładni o wysokim obciążeniu jak np. rozdrabniacze kruszywa. W przeciwieństwie do smarów dla kół zębatych na bazie asfaltu można polecić Grizzly Grease Nr 1 dla łożysk kulkowych, rolkowych, ślizgowych.

GLK-Fluid 249 NLGI 00 plus

- 35 + 180

 

00

 

Syntetyczny fluid przekładniowy dla wysokich obciążeń mechanicznych i termicznych. Gęstą konsystencję nadaje mu zagęszczacz na bazie litowej. Pod względem chemicznym jest bardzo odporny wobec agresywnych mediów i oddziaływania wody. Dobre zdolności startu na zimno zapewnione są przez lepkość oleju i korzystny punkt krzepnięcia. Nadaje się szczególnie do smarowania małych przekładni za pomocą smarowania zanurzeniowego.

Turmogeargrease B 0

- 30 + 180

 

0

 

Półpłynny smar o dobrych parametrach natryskowych z zawartością grafitu, dobrze przylepny, nie ściekający nawet przy wysokich temperaturach i obrotach przekładni. Przy niskich temperaturach dobrze rozprowadzalny, wodoodporny i dobrze chroniący przed ścieraniem. Dla wielkowymiarowych przekładni młynów kulowych w cementowniach, pieców rurowych z otwartym wieńcem zębatym firm Krupp-Polusius, KHD, F.L.Smidth, Fuller. Idealny przy zastosowaniach w centralnym układzie smarowania.

Smary do maszyn wibracyjnych

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC )

Klasa konsystencji

Współczynnik liczby obrotów

Opis

Turmogrease CAN 1801 TF

- 30 + 160 krótkotrwale do + 180

1

600000

Wysokociśnieniowy specjalistyczny smar z podwyższoną ochroną antykorozyjną, przeznaczony do długoterminowego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. Pozbawiony obciążających środowisko metali ciężkich jako zagęszczaczy. Bardzo dobra odporność na działanie wody, doskonała ochrona przed korozją. Bardzo dobra odporność na spilśnianie oraz doskonałe działanie uszczelniające. Długa żywotność łożysk z obciążeniami wibracyjnymi i uderzeniowymi.

Turmoplex L 220

-15 + 130 krótkotrwale do + 150

3

100000

Smar specjalny o dużej odporności na ściskanie dla wolno pracujących łożysk tocznych i ślizgowych przy wysokim obciążeniu. Zalety produktu : dobre właściwości biegu jałowego przy smarowaniu granicznym, bardzo dobra ochrona przed ścieraniem i korozją, dobra do bardzo dobrej odporność na wodę, optymalna trwałość warstewki smaru w wysokich temperaturach, bardzo dobra odporność na zbijanie się połączona z dużą skutecznością uszczelniania, neutralny wobec elastomerów, tworzyw sztucznych. Turmoplex L 220 należy stosować przede wszystkim w poprzecznych łożyskach ślizgowych lub tocznych o średnicy segmentu > 300 mm. Odpowiedni np. w cementowniach i w przemyśle metalurgicznym dla łożysk przegubów, wałków podpierających, kruszarek, koparek, wibratorów.

Turmoplex L 5002 MG

- 30 + 120

2

200000

Smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu, grafitu i oleju podstawowego o dużej lepkości. Szczególnie dla łożysk tocznych przy dużych i uderzeniowych obciążeniach, względnie silnych drganiach. Typowymi zakresami zastosowań są konwentory sit wibracyjnych, łożyskowania walcarek, łożyska ślizgowe i nakładki w samochodach ciężarowych.

Turmogrease NM 4601

- 20 + 180 smarowanie ubytkowe + 200

1

500000

Do łożysk tocznych i ślizgowych w urządzeniach przemysłowych oraz takich, które są narażone na obciążenia pulsujące i uderzeniowe. Szczególnie do maszyn ubijających i walcujących w przemyśle stalowniczym, krążków jezdnych, urządzeń suszących i wyżarzających oraz łańcuchów transportujących. Odporny na działanie wody zimnej i gorącej, bardzo dobra ochrona przed zużyciem, doskonała ochrona przed korozją.

Turmogrease CAK 2502 MF

- 20 + 160 krótkotrwale do +180

2

400000

Smar z dwusiarczkiem molibdenu dla łożysk tocznych i ślizgowych zwłaszcza przy wibracjach i obciążeniu uderzeniowym. Szczególnie do maszyn pracujących w kamieniołomach. Doskonała odporność na wodę.

Turmogrease L 802 EP plus

- 35 + 140

2

800000

Smar uniwersalny dla dużych obciążeń. Szczególnie do smarowania zestawów kołowych w pojazdach szynowych. Sprawdzony przy prędkościach > 200 km/h. Optymalna ochrona przed korozją. Specjalny zespół mydeł zapobiega oddzielaniu się oleju podstawowego od zagęszczacza/

Smary dla pojazdów szynowych i szyn

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC )

Klasa konsystencji

Rozkład biologiczny

CEC L-33-T-82

Opis

Turmogrease L 802 EP plus

- 35 + 140

2

 

Smar uniwersalny dla dużych obciążeń. Szczególnie do smarowania zestawów kołowych w pojazdach szynowych. Sprawdzony przy prędkościach > 200 km/h. Optymalna ochrona przed korozją. Specjalny zespół mydeł zapobiega oddzielaniu się oleju podstawowego od zagęszczacza.

Sintono Terra W

- 40 + 120

000

Po 21 dniach

> 70%

Biologicznie rozkładany smar do zwrotnic. Smar może być stosowany przez cały rok do zwrotnic nie zależnie od warunków atmosferycznych i częstych skoków temperatury. Charakteryzuje się dużą odpornością na promieniowanie ultrafioletowe. Optymalna ochrona przed ścieraniem i korozją, bardzo dobry przepływ w niskich temperaturach, wysoka odporność smary przy podwyższonych temperaturach, doskonała odporność na wodę.

Sintono Terra SK

- 40 + 120

000

Po 21 dniach

> 70%

Biologicznie rozkładany smar specjalny do smarowania obrzeży kół, brzegów szyn. Wysoka odporność na nacisk (właściwości EP), wysoka odporność na starzenie się, duża stabilność na spilśnianie, wysoka odporność na wodę, dobre właściwości antykorozyjne.

Sintono Terra HL

- 40 + 120

000

 

Biologicznie rozkładana specjalna pasta do smarowania główek szyn. Właściwości produktu : niska temperatura krzepnięcia oleju podstawowego, dobra nośność przy niskich temperaturach, łatwo rozkładana biologicznie, wysoka odporność na naciski, (właściwości EP), wysoka odporność na starzenie się.

Turmopast MA 2

- 35 + 170

2

 

Syntetyczna pasta specjalna dla ekstremalnych warunków pracy. Właściwości: jasno zabarwiona, nie brudząca, stabilna termicznie do + 170 oC, bardzo dobra ochrona przed zużyciem dzięki dodatkom żywicy epoksydowej, doskonała ochrona przed korozją, odporna na wodę zimną i gorącą, parę wodną, media kwasowe i alkaliczne. Do smarowania wolno i średnio obrotowych łożysk tocznych i ślizgowych, trzpieni, elementów z tworzyw sztucznych w drukarkach, kserokopiarkach etc. Do wszystkich czystych prac montażowych. Wysoka wytrzymałość na obciążenia.

Smary łatwo ulegające degradacji biologicznej

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Klasa konsystencji

Rozkład biologiczny

CEC L-33-T-82

Opis

Turmogrease BIO LC 1301

- 40 + 120 krótkotrwale do

+ 130

1

Po 23 dniach

> 90%

Litowo-wapniowy smar na bazie biologicznie rozkładających się olejów syntetycznych. Nadaje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów maszyn budowlanych i rolniczych, maszyn tekstylnych, urządzeń transportu szynowego oraz maszyn w przemyśle produkcji urządzeń elektrycznych i gospodarstwa domowego. Szczególnie zalecane jest jego stosowanie w miejscach utraty smarowania, gdzie nadmiar smaru może dostać się do gleby, kanalizacji lub do wody.

Sintono Terra W

- 40 + 120

000

Po 21 dniach

> 70%

Biologicznie rozkładany smar do zwrotnic. Smar może być stosowany przez cały rok do zwrotnic nie zależnie od warunków atmosferycznych i częstych skoków temperatury. Charakteryzuje się dużą odpornością na promieniowanie ultrafioletowe. Optymalna ochrona przed ścieraniem i korozją, bardzo dobry przepływ w niskich temperaturach, wysoka odporność smary przy podwyższonych temperaturach, doskonała odporność na wodę.

Sintono Terra SK

- 40 + 120

000

Po 21 dniach

> 70%

Biologicznie rozkładany smar specjalny do smarowania obrzeży kół, brzegów szyn. Wysoka odporność na nacisk (właściwości EP), wysoka odporność na starzenie się, duża stabilność na spilśnianie, wysoka odporność na wodę, dobre właściwości antykorozyjne.

Sintono Terra HL

- 40 + 120

000

 

Biologicznie rozkładana specjalna pasta do smarowania główek szyn. Właściwości produktu : niska temperatura krzepnięcia oleju podstawowego, dobra nośność przy niskich temperaturach, łatwo rozkładana biologicznie, wysoka odporność na naciski, (właściwości EP), wysoka odporność na starzenie się.

Smary dla przemysłu spożywczego

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Klasa konsystencji

Współczynnik liczby obrotów

Opis

Turmsilon LMI 5000

- 50 + 220

3

300000

Specjalny środek smarny wykorzystywany w przemyśle środków spożywczych i napojów. Fizjologicznie bez zastrzeżeń, neutralny w smaku i zapachu, obojętny dla piany piwnej, odporny na wodę gorącą i zimną, tłumiący drgania, odporny na środki dezynfekujące, neutralny dla elastomerów z wyjątkiem kauczuku silikonowego. Miejsca zastosowań : osprzęt do rozlewu piwa, armatury wlotowe urządzeń rozlewniczych z uszczelkami z EPDM oraz uszczelkami gumowymi.

Turmsilon GL 320

- 50 + 130

3

300000

Specjalny środek smarny wykorzystywany w przemyśle spożywczym z atestem USDA-H1. Fizjologicznie bez zastrzeżeń, neutralny w smaku i zapachu, obojętny dla piany piwnej, odporny na wodę zimną i gorącą, posiada właściwości tłumiące, odporny na działanie roztworów dezynfekcyjnych, neutralny wobec elastomerów (NBR, EPDM, itp.) z wyjątkiem kauczuku silikonowego. Miejsca zastosowań : armatury w przemyśle browarniczym i przy serwowaniu piwa, armatury rozlewnicze z uszczelkami EPDM oraz uszczelkami gumowymi jak pierścienie samouszczelniające, membrany etc.

Turmosynthgrease W 2502

- 30 + 110

2

300000

Smar do maszyn przemysłu spożywczego z dopuszczeniem USDA-H1. Właściwości : czysty i higieniczny, wysoka ochrona przed ścieraniem, wodoodporny, dobra odporność na media kwasowe i alkaliczne, dobrze rozprowadzany w centralnych układach smarowania, nie powoduje zagrożeń zdrowia, dobrze przyczepny, dobre właściwości ochronne przed korozją, neutralny w zapachu. Zastosowania : łożyska toczne i ślizgowe, krążki jezdne, wieńce zębate i zębatki przy zamykarkach i liniach rozlewniczych, haki przesuwne i rurociągi w ubojniach, urządzenia transportowe i sortujące, łożyska walcowe w prasach do owoców etc.

Turmosynthgrease FDA 2

-10 + 130

2

300000

Przeźroczysty, nietrujący smar do zaworów kurkowych składający się z substancji dopuszczonych wg & 5 ustawy o środkach spożywczych i artykułach pierwszej potrzeby (LMBG) oraz wytycznych FDA. Wyróżnia się dobrymi zdolnościami smarnymi i odpornością na utlenianie. Posiada właściwości tłumiące, ma dobrą przyczepność i nie ulega żywiczeniu. Bardzo wysoka odporność na działanie wody. Szczególnie polecany do smarowania : zaworów, łożysk, aparatury do tłoczenia piwa, urządzeń do napełniania beczek.

Turmosynthgrease

ALN 2503

- 30 + 150

2

220000

Syntetyczny specjalny smar dla przemysłu spożywczego z atestem USDA-H1. Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych przy niewielkiej liczbie obrotów.

Turmosynthgrease

ALN 2503

- 30 + 150

3

220000

Turmosynthgrease

ALN 4602/00

- 30 + 180 krótkotrwale do + 200

00

220000

Specjalny smar dla dużych obciążeń zbudowany na bazie kompleksowego zagęszczacza mydlanego i oleju syntetycznego. Posiada dobre właściwości ochronne przed korozją i zużyciem. Spełnia wytyczne USDA-H1. Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych przy niskich prędkościach obrotowych. Dobre zastosowanie przy wpływach środowiskowych jak zimna i gorąca woda oraz przy wpływach oscylacyjnych.

Turmosynthgrease AL 2501/00

- 30 + 120

00

300000

Smar specjalny o bursztynowym zabarwieniu, o dobrych właściwościach adhezyjnych, odporny na działanie wody zimnej i gorącej. Posiada atest USDA-H1. Szczególnie do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, taśm prowadzących, szyn ślizgowych, prowadnic walcowych, krążków bieżnych, krzywek tarczowych, wieńców zębatych i zębatek, przy maszynach rozlewniczych i zamykarkach, myjkach, urządzeniach transportujących i sortujących, prasach tłoczących oraz rurociągach, hakach przesuwnych w rzeźniach. Smar dla wszystkich miejsc smarowania w przemyśle produkcji napojów, w mleczarniach, serowniach, ubojniach, w przemyśle mięsnym, rybnym, cukierniczym i piekarniczym. Stosowany w przetwórstwie drobiu, przy produkcji konserw, środków spożywczych, przemyśle tytoniowym, w chłodniach, w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

Turmosynthgrease AL 2501

- 30 + 120

1

300000

Turmosynthgrease AL 2502

- 30 + 120

2

300000

Turmosynth Li 2 white

- 20 + 120

2

300000

Biały wysokowydajny smar z atestem USDA-H1, nadający się szczególnie do zastosowania wszędzie tam, gdzie duże znaczenie mają czystość i fizjologiczna pewność. Szczególnie w mechanice precyzyjnej, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, maszynach papierniczych i tekstylnych.

Turmosynth 2000 EL

- 20 + 120

0,1

300000

Miękki, specjalny środek smarny wykorzystywany w przemyśle środków spożywczych i napojów. Posiada atest USDA-H1. Neutralny w smaku i zapachu, obojętny na pianę piwną, odporny na wodę zimną i gorącą, odporny na środki dezynfekujące. Miejsca zastosowań : armatura do napełniania beczek, łożyska toczne i ślizgowe z centralnym smarowaniem, przekładnie zębate i ślimakowe w przemyśle spożywczym.

Turmosynth 2000

- 20 + 120

3

300000

Stały, dobrze przyczepny smar specjalny dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów. Posiada atest USDA-H1. Bez zarzutu pod względem fizjologicznym, neutralny smakowo i zapachowo, neutralny dla piany piwnej, odporny na działanie wody zimnej i gorącej, odporny na działanie roztworów dezynfekujących. Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych.

Turmopast SP

- 20 + 210

2

200000

Biała pasta smarowa i montażowa o uniwersalnym zastosowaniu w przemyśle spożywczym. Surowce wybrane do produkcji pasty spełniają wymagania USDA-H1. Nadaje się do smarowania wolno i średnio obrotowych łożysk tocznych i ślizgowych a także do smarowania szyn prowadzących, prowadnic walcowych, krzywek tarczowych, wieńców zębatych w całym przemyśle spożywczym, tytoniowym, farmaceutycznym.

Turmopast TAS FDA

- 40 + 1200

2

200000

Biała pasta smarowa i montażowa do wysokich temperatur (powyżej + 200 oC zmienia się w suchy środek smarny) z atestem USDA-H1. Jest sprawdzonym środkiem przeciwko zapiekaniu się trzpieni, zawiasów i połączeń gwintowych. Do smarowania wolno pracujących łożysk, krzywek mimośrodowych, krzywek tarczowych, łańcuchów. Używana również jako środek smarny w obróbce termicznej (matrycowanie, tłoczenie, walcowanie, gięcie stali i metali nieżelaznych). Posiada niezmienne właściwości smarne i rozdzielcze nawet przy dużych naciskach powierzchniowych w szerokim zakresie temperatur. Chroni przed korozją naturalną i korozją cierną.

Smary specjalne do tworzyw sztucznych

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Klasa konsystencji

Opis

Turmogrease N 7502

- 40 + 160

2

Zadaniem tego smaru jest zapobieganie, również w warunkach różnych oddziaływań , zmianom właściwości tworzywa sztucznego, takim jak utrata wytrzymałości, rozluźnienie struktury wewnętrznej, napęcznienie, zużycie oraz powstawanie ewentualnych pęknięć naprężeniowych. Zakres zastosowań : uszczelki, zawory, łożyska ślizgowe oraz specjalnie dla przemysłu samochodowego jako smar produkcyjny przy drzwiach przesuwnych, szynach siedzeń, przestawianiu siedzeń etc.

Smary dla połączeń par materiałowych

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC )

Klasa konsystencji

Współczynnik liczby obrotów

Opis

Turmsilon LS 200

- 55 + 180

2

400000

Smar specjalny na bazie oleju silikonowego i specjalnego mydła litowego. Jest szczególnie odporny na zimno, a także bardzo stabilny na upał i o dobrej tolerancji z większością elastomerów ( za wyjątkiem kauczuku silikonowego). Dla połączeń guma-metal lub tworzywo sztuczne-metal posiada bardzo dobre właściwości antyadhezyjne, zapobiega uciążliwym odgłosom skrzypienia i tym samym jest zalecany do smarowania uszczelek gumowych i wyciągów.

Smar do smarowania uszczelnień

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Klasa konsystencji

Opis

Turmsilon LS 200

- 55 + 180

2

Smar specjalny na bazie oleju silikonowego i specjalnego mydła litowego. Jest szczególnie odporny na zimno, a także bardzo stabilny na upał i o dobrej tolerancji z większością elastomerów ( za wyjątkiem kauczuku silikonowego). Dla połączeń guma-metal lub tworzywo sztuczne-metal posiada bardzo dobre właściwości antyadhezyjne, zapobiega uciążliwym odgłosom skrzypienia i tym samym jest zalecany do smarowania uszczelek gumowych i wyciągów.

Turmogrease NAK 500 MF

- 30 + 150

3

Ciężki, gęsty smar do zaworów gazowych, do smarowania uszczelek w zaworach gazowych i do połączeń gwintowych instalacji gazowych. Smar sodowy z bardzo lepkim olejem mineralnym i specjalistycznej mieszance smarów stałych. Bardzo odporny na utlenianie i żywiczenie. Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady jak i na wszystkie gazy używane w pomieszczeniach.

Turmsilon MV

- 40 + 160 krótkotrwale do + 180

1

Nietrujące, nieorganiczne pasty silikonowe o szerokim zastosowaniu. Są one nie tylko odporne na wodę, lecz także na parę i wiele innych mediów. Miejsca zastosowania : smarowanie elementów uszczelniających dla lepszego poślizgu i zmniejszenia ścierania, pasta do smarowania kurków i pasta uszczelniająca dla kurków szklanych w laboratoriach, dla aparatów w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym, ochrona izolacyjna o dużej wytrzymałości dla izolatorów powietrznych przy stacjach transformatorowych i rozdzielniach sieciowych dla zmniejszenia przebić napięciowych, środek antyadhezyjny przy niskich temperaturach zapobiega sklejaniu się i przymarzaniu uszczelek w zamrażarkach i urządzeniach chłodniczych, w pojazdach ruchu drogowego i pojazdach szynowych oraz kabinach kolejek linowych.

- 40 + 180 krótkotrwale do + 200

2

- 40 + 200 krótkotrwale do + 220

3

Turmogrease NBC 300 weiss

- 60 + 100

1,2

Jasna pasta montażowa, uszczelniająca i smarownicza z kombinacją smaru stałego, która zapewnia doskonałą ochronę przed korozją cierną i pasową. Jest odporna na wysokie ciśnienie, dzięki specjalnemu olejowi podstawowemu może być stosowana także w niskich temperaturach. Posiada bardzo dobrą odporność na wodę, dużą przyczepność, jest neutralna dla tworzyw sztucznych.

Turmsilon GL 320

- 50 + 130

3

Specjalny środek smarny wykorzystywany w przemyśle spożywczym z atestem USDA-H1. Fizjologicznie bez zastrzeżeń, neutralny w smaku i zapachu, obojętny dla piany piwnej, odporny na wodę zimną i gorącą, posiada właściwości tłumiące, odporny na działanie roztworów dezynfekcyjnych, neutralny wobec elastomerów (NBR, EPDM, itp.) z wyjątkiem kauczuku silikonowego. Miejsca zastosowań: armatury w przemyśle browarniczym i przy serwowaniu piwa, armatury rozlewnicze z uszczelkami EPDM oraz uszczelkami gumowymi jak pierścienie samouszczelniające, membrany etc.

Turmsilon LMI 5000

- 50 + 220

3

Specjalny środek smarny wykorzystywany w przemyśle środków spożywczych i napojów. Fizjologicznie bez zastrzeżeń, neutralny w smaku i zapachu, obojętny dla piany piwnej, odporny na wodę gorącą i zimną, tłumiący drgania, odporny na środki dezynfekujące, neutralny dla elastomerów z wyjątkiem kauczuku silikonowego. Miejsca zastosowań: osprzęt do rozlewu piwa, armatury wlotowe urządzeń rozlewniczych z uszczelkami z EPDM oraz uszczelkami gumowymi.

Turmogrease N 7502

- 40 + 160

 

Zadaniem tego smaru jest zapobieganie, również w warunkach różnych oddziaływań, zmianom właściwości tworzywa sztucznego, takim jak utrata wytrzymałości, rozluźnienie struktury wewnętrznej, napęcznienie, zużycie oraz powstawanie ewentualnych pęknięć naprężeniowych. Zakres zastosowań: uszczelki, zawory, łożyska ślizgowe oraz specjalnie dla przemysłu samochodowego jako smar produkcyjny przy drzwiach przesuwnych, szynach siedzeń, przestawianiu siedzeń etc.

Smary dla styków i regulatorów energetycznych

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Klasa konsystencji

Współczynnik liczby obrotów

Opis

Turmogrease GVK 2 TF

-25 + 250

2

200000

Smar do łożysk tocznych, krążków tocznych w łożyskach transportujących, które pracują w podwyższonych temperaturach >140 oC i jednocześnie narażone są na wysokie specyficzne naciski płaszczyzn. Nadaje się również znakomicie do smarowania łączników walcowych w regulatorach energetycznych.

Turmogrease Gel 261

- 60 + 120

2

1000000

Smar specjalny na bazie żelu z bezkwasowym olejem podstawowym i dodatkami modyfikującymi. Nie zawiera silikonu, olei mineralnych, zwierzęcych i roślinnych. Zmniejsza oporność styków, tłumi powstawanie iskier oraz zużycie, zapobiega podpowierzchniowym nalotom tlenkowym i siarczkowym. Jako smar do styków stosowany jest do konserwacji i ochrony wszystkich styków w telekomunikacji np. przy włącznikach, przekaźnikach, suwakach, potencjometrach.

Pasty montażowe i środki rozdzielcze

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Klasa konsystencji

Opis

Turmsilon MV

- 40 + 160 krótkotrwale do + 180

1

Nietrujące, nieorganiczne pasty silikonowe o szerokim zastosowaniu. Są one nie tylko odporne na wodę, lecz także na parę i wiele innych mediów. Miejsca zastosowania : smarowanie elementów uszczelniających dla lepszego poślizgu i zmniejszenia tarcia, pasta do smarowania kurków i pasta uszczelniająca dla kurków szklanych w laboratoriach, dla aparatów w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym, ochrona izolacyjna o dużej wytrzymałości dla izolatorów powietrznych przy stacjach transformatorowych i rozdzielniach sieciowych dla zmniejszenia przebić napięciowych, środek antyadhezyjny przy niskich temperaturach zapobiega sklejaniu się i przymarzaniu uszczelek w zamrażarkach i urządzeniach chłodniczych, w pojazdach ruchu drogowego i pojazdach szynowych oraz kabinach kolejek linowych.

- 40 + 180 krótkotrwale do + 200

2

- 40 + 200 krótkotrwale do + 220

3

Turmolyb MDC

- 180 + 450

spray

Nieorganiczny lakier antyadhezyjny na bazie MoS2 przeznaczonym do suchego smarowania powierzchni ślizgowych w wysokich temperaturach. Bardzo dobre powinowactwo z metalami, odporny na temperaturę, promieniowanie i próżnię. Jest nanoszony przez spryskiwanie , maksymalna grubość warstwy 15 mikronów przy czym całą powierzchnię pokrywa cienka równomierna warstwa smaru. Po 30 minutowym okresie suszenia w temperaturze pokojowej nadaje się do użycia.

Turmopast TF

- 24 + 160

3/spray

Biała, przyczepna, całkowicie syntetyczna pasta smarownicza na bazie PTFE. Cechuje się wysoką odpornością na utlenianie, jest neutralna wobec tworzyw sztucznych i elastomerów. Jest odporna na działanie wody zimnej i gorącej, pary wodnej oraz kwasów organicznych (ocet, kwas mrówkowy i kwasy organiczne występujące w owocach) oraz na wodne alkaliczne i kwaśne środki myjące i dezynfekcyjne. Przykłady zastosowań : zawory kurkowe, dławice, uszczelnienia labiryntowe. Występuje również jako spray- lakier antyadhezyjny o bardzo dobrym powinowactwie z metalami, tworzący bardzo trwałą powłokę.

Turmopast TAS FM

- 40 + 1200

2

Pasta montażowa nie zawierająca metalu. Powyżej 200 oC zmienia się konsystencja pasty w stały środek smarny. Szczególnie zalecana do smarowania sworzni, zawiasów i połączeń gwintowych - chroni przeciw zapiekaniu się wymienionych elementów. Do smarowania wolnobieżnych łożysk, krzywek, wrzecion i łańcuchów. Jako środek smarny w obróbce plastycznej metalu - kucie, prasowanie na gorąco, walcowanie na gorąco, gięcie na gorąco stali i metali nieżelaznych.

Turmpoast TAS-AL

- 40 + 1100

2

Szarosrebrna pasta smarna i rozdzielcza. Zapobiega zapiekaniu się trzpieni, zawiasów, połączeń śrubowych. Również do smarowania wolnoobrotowych łożysk, krzywek, łańcuchów. Wysoka wytrzymałość na obciążenia ( 10 000 at./cm2), długotrwałe działanie rozdzielcze pod wpływem obciążenia statycznego. Bardzo dobra ochrona przed korozją i korozją cierną. Występuje również jako półpłynny środek pod nazwą Turmopast TAS-AL/fluid.

Turmopast TAS-WT

- 40 + 1400

2

Pasta montażowa o bardzo szerokim zakresie temperatur (od + 200 oC zmienia się konsystencja pasty w stały środek smarujący). Stosowana w urządzeniach do wypalania i nagrzewania, kotłach parowych, w turbinach gorących gazów, suszarniach, w łączeniach śrubowych pras ślimakowych, rolkach zwrotnych pieców do produkcji elektrod, taśmociągach, łańcuchach przenośników, wózkach piecowych. Wytrzymuje duże naciski (10 000 at./cm2). Chroni przed korozją naturalną i spowodowaną tarciem. Dostępna również jako produkt półpłynny (Turmopast TAS-WT/fluid) szczególnie przydatny do smarowania zanurzeniowego łańcuchów. W przemyśle oponiarskim do smarowania form segmentowych występuje pod nazwą Turmopast TAS-WT/DL.

Turmopast NBI 2 weiss

- 30 + 150

2

Biała pasta montażowa odporna na wodę zimną i gorącą a także na media kwasowe i alkaliczne. Nadaje się do smarowania wolnoobrotowych łożysk tocznych i ślizgowych szczególnie pod działaniem mediów. Stosowana do uchwytów obrabiarek. Szczególnie polecana do czystych prac montażowych. Zapobiega korozji ciernej.

Turmopast MA 2

- 35 + 170

2

Syntetyczna pasta specjalna dla ekstremalnych warunków pracy. Właściwości : jasno zabarwiona, nie brudząca, stabilna termicznie do + 170 oC, bardzo dobra ochrona przed zużyciem dzięki dodatkom żywicy epoksydowej, doskonała ochrona przed korozją, odporna na wodę zimną i gorącą, parę wodną, media kwasowe i alkaliczne. Do smarowania wolno i średnio obrotowych łożysk tocznych i ślizgowych, trzpieni, elementów z tworzyw sztucznych w drukarkach, kserokopiarkach etc. Do wszystkich czystych prac montażowych. Wysoka wytrzymałość na obciążenia.

Turmogrease NBC 300 weiss

- 60 + 100

1,2

Jasna pasta montażowa, uszczelniająca i smarownicza z kombinacją smaru stałego, która zapewnia doskonałą ochronę przed korozją cierną i pasową. Jest odporna na wysokie ciśnienie, dzięki specjalnemu olejowi podstawowemu może być stosowana także w niskich temperaturach. Posiada bardzo dobrą odporność na wodę, dużą przyczepność, jest neutralna dla tworzyw sztucznych.

Oleje wysokotemperaturowe. Oleje do łańcuchów

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Opis

Ultrathermoil VG 150

- 60 + 300

Aktualnie najbardziej stabilny termicznie i chemicznie olej specjalny. Nadaje się doskonale do stosowania w miejscach gdzie temperatury robocze i/lub wpływy chemiczne wykluczają zastosowanie olei konwencjonalnych. Odznacza się wysoką odpornością na utlenianie i odpornością na wysokie temperatury. Odporny na media chemiczne. Nie powodują pęcznienia plastomerów i elastomerów. Ultrathermoil VG 150 stosowane są jako środki smarne, środki uszczelniające, dielektryczne płyny hydrauliczne i nośniki ciepła. Stosowane są w przemyśle precyzyjny i optycznym, w przemyśle elektronicznym, w przemyśle maszynowym oraz w otoczeniu tlenowym i próżniowym. Wszystkie miejsca zastosowania muszą przed użyciem Ultrathermoil VG 150 zostać umyte specjalnym środkiem czyszczącym ( DISPERGENS TTR ). Całkowita skuteczność osiągana jest na czystych, odtłuszczonych i suchych materiałach. Należy unikać mieszania Ultrathermoil VG 150 z innymi płynami względnie środkami smarnymi.

Sintono VAC FLUID 60

- 40 + 250

Olej do stosowania w pompach dyfuzyjnych. Stosowany jest także skutecznie w przemyśle optycznym, elektronicznym i w mechanice precyzyjnej oraz w aparatach tlenowych i próżniowych. Do stosowania w warunkach, gdzie temperatury robocze i wpływy chemiczne wykluczają użycie innych olei konwencjonalnych. Wszystkie miejsca smarowania należy przed zastosowaniem Sintono Vac Fluid wymyć specjalnym środkiem czyszczącym ( DISPERGENS TTR ).

Turmotempoil 400/01

- 40 + 250

Oleje specjalne rzędu Turmotempoil 400 są polimerami o niskim ciężarze molekularnym. Stanowią aktualnie produkty najbardziej stabilne termicznie i chemicznie. Są stosowane jako środki smarne, środki uszczelniające, dielektryczne płyny hydrauliczne i nośniki ciepła. Stosowane są w przemyśle precyzyjnym i optycznym, w przemyśle elektronicznym oraz w miejscach działania tlenu i/lub próżni. Wszystkie miejsca zastosowania muszą przed użyciem Turmotempoil zostać umyte specjalnym środkiem czyszczącym np. (DISPERGENS TTR). Całkowita skuteczność osiągana jest na czystych, odtłuszczonych i suchych powierzchniach.

Turmotempoil 400/02

Turmotempoil 400/03

Turmotempoil 400/05

Turmotempoil 400/06

Turmopoloil 20 HD

- 30 + 220

Syntetyczny, wysokotemperaturowy olej przekładniowy i łańcuchowy, który ze względu na swoją termiczną i mechaniczną stabilność stosowany jest w ekstremalnie obciążonych przekładniach, a ze względu na możliwość pokrywania go lakierem, także w urządzeniach transportujących i suszarniach lakierniczych jako smar łańcuchowy. Nie jest mieszalny z olejami mineralnymi. Pozbawiony MoS2, bezsilikonowy, możliwość przylakierowania.

Turmopoloil 150 WL

- 5 + 200

Syntetyczny, wysokotemperaturowy olej łańcuchowy wykazujący znakomitą tolerancję z emaliami na bazie wodnej, względnie z lakierami piecowymi. Ze względu na właściwości powlekające jest stosowany przede wszystkim do smarowania łańcuchów transportujących oraz w suszarniach lakierniczych. Nie zawiera MoS2, bezsilikonowy, mieszalny z wodą i alkoholem.

Turmolyb Suspension WG

+ 5 + 800

Zawiesina wodna z kombinacją specjalnego smaru stałego o białym zabarwieniu. Preferowana do stosowania w wysokich temperaturach. Specjalny środek dyspergujący zapobiega osadzaniu się smaru stałego. Praktycznie bezwonny, toksycznie nie budzący zastrzeżeń, bez niebezpiecznych produktów rozkładu. Nadaje się szczególnie do stosowania przy wysokim obciążeniu termicznym, do smarowania łańcuchów przy piecach do wyżarzania, wypalania i suszenia, jak również jako uniwersalny, nie przywierający środek antyadhezyjny.

Turmolyb Suspension W 20

- 40 + 600

Zawiesina wodna olei syntetycznych z kombinacją specjalnego smaru stałego. Preferowana do stosowania w wysokich temperaturach. Zalety produktu : praktycznie bezwonny, dobra redukcja tarcia, wysoka zdolność przyjmowania obciążeń, dobre tłumienie drgań, optymalna ochrona przed korozją, brak reakcji podrażniających skórę i oczy. Nadaje się szczególnie do smarowania łańcuchów przy piecach do wyżarzania,wypalania i suszenia.

Turmofluid TSE 68

- 30 + 250

Olej syntetyczny, stworzony specjalnie dla systemów smarowniczych o wysokich temperaturach pracy do + 250oC. Dzięki niewielkim skłonnościom do wyparowywania i koksowania może on sprostać tym wymaganiom i unika zaklejania przez pozostałości odparowywania tak wrażliwych miejsc jak zawory, gniazda zaworów i inne ruchome elementy. Do smarowania sprężarek powietrza i gazów obojętnych, łańcuchów transportujących, przekładni przy średnich obciążeniach. Nie jest mieszalny z olejami glikolowymi.

Turmofluid OM 3

- 5 + 250

W pełni syntetyczne oleje, prawie bezwonne. Posiadają nadzwyczajne zdolności pełzające, tak więc także przy najmniejszych szczelinach dostają się do miejsc tarcia ślizgowego. Wielocząsteczkowe, dipolowe molekuły zapobiegają odwirowaniu i ściekaniu oleju, nawet przy dużych prędkościach i temperaturach. Właściwości : optymalna ochrona przed tarciem i zużyciem, bardzo dobra ochrona przed korozją i jak najlepsza odporność na utlenianie. Szczególnie do smarowania łańcuchów transportujących, prowadnic w osuszających piecach lakierniczych, łożyska i przekładnie przy średnich obciążeniach w wysokich temperaturach. Oleje te nie mieszają się z olejami glikolowymi.

Turmofluid OM 9

Turmofluid OM 15

Turmofluid OM 23

Turmofluid OM 130

Turmofluid OM 300

Turmofluid MB

- 15 + 150

Olej łańcuchowy o bardzo dobrej przyczepności i o optymalnej ochronie przed ścieraniem i korozją w całym zakresie stosowanych temperatur. Jest skutecznie stosowany do smarowania łańcuchów transportujących w przemyśle drzewnym i tekstylnym, łańcuchów napędowych i sterujących w maszynach budowlanych i obrabiarkach, oraz w łańcuchach nośnych w walcowniach a także w wózkach widlastych.

Turmofluid IM-200

- 55 + 400

Olej specjalny dla dużych obciążeń ( do 7000 kN/cm2), chroniący przed zużyciem. Jest systemem cienkiej/suchej warstwy, która działa najpierw jako rozpuszczalnik. Jego duże właściwości zwilżające i pełzające rozpuszczają istniejący smar i pozostałości węglowe. Do smarowania i pielęgnacji urządzeń transportujący.

Turmofluid GV 46 EP

- 50 + 200

Termicznie stabilny olej syntetyczny. Uniwersalny do stosowania jako olej hydrauliczny, przekładniowy, łańcuchowy we wszystkich gałęziach przemysłu.

Turmofluid 4800 MF

- 4 + 150

Ciągliwy, przyczepny fluid wysokotemperaturowy. Dobrze sprawdza się do długoterminowego i ustawicznego smarowania łańcuchów sterujących pracujących pod wysokim obciążeniem, także do smarowania przekładni zębatych i ślimakowych. Odpowiedni jest także dla prowadnic ślizgowych i elementów ślizgowych.

Turmofluid 40 B

- 30 + 250

Specjalne oleje do smarowania łańcuchów. Wyprodukowane na bazie oleju syntetycznego ze stabilnymi termicznie antyutleniaczami i specjalnymi dodatkami odpornymi na ciśnienie. Tworzą one dobrze przyczepną, chroniącą przed zużyciem warstewkę smaru.

Turmofluid 150 HF

- 20 + 250

Specjalny olej łańcuchowy na bazie olei syntetyczych, ze stabilnymi termicznie inhibitorami utleniaczowymi i specjalnymi domieszkami EP. Do smarowania mocno obciążonych termicznie łańcuchów w suszarniach, lakierniach, ramach naciągowych. W przemyśle drzewnym są stosowane do przenośników rolkowych Conti.

Turmofluid UEL 60

- 20 + 225

Olej na bazie surowców syntetycznych do stosowania w wysokich temperaturach. Całkowicie przylakierowalny i dlatego zalecany do smarowania łańcuchów w urządzeniach lakierniczych.

Turmofluid ED 13

- 45 + 150

Olej syntetyczny o wysokich zdolnościach pełzających, dzięki temu dociera także do trudno dostępnych miejsc. Specjalne połączenie substancji czynnych, umożliwia nanoszenie na wilgotne miejsca metalowe. Poprzez efekt wypierania wody i wysokie powinowactwo z metalami, gwarantowane jest optymalne smarowanie i dobra ochrona przed korozją. Smar całkowicie bezsilikonowy. Stosowany do smarowania maszyn, elementów maszyn, łańcuchów etc.

Turmofluid 90 HF

 

Syntetyczny olej smarowniczy przeznaczony specjalnie do systemów smarowania ze stratami. Ze względu na niewielkie napięcie powierzchniowe posiada nadzwyczajne działanie rozpościerające i pełzające, tak więc nawet przy najmniejszych szczelinach dostaje się do miejsc tarcia kinetycznego. Nie jest toksyczny. Całkowicie mieszalny z olejami mineralnymi. Rozpuszcza mineralne pozostałości i ułatwia przez to problemy mycia.

Oleje sprężarkowe

Nazwa produktu

Opis

Turmofluid VCL 22

Oleje do sprężarek powietrza ze smarowanymi olejem komorami ciśnieniowymi, które pracują w wysokich temperaturach końcowych sprężania. Cechują się dobrymi właściwościami smarnymi oraz nadzwyczajną odpornością na utlenianie. Ze względu na swoją znakomitą termiczną i chemiczną stabilność nie mają skłonności do tworzenia pozostałości lub koksowania. Tym samym oferują duże bezpieczeństwo względem wyfuknięć i eksplozji.

Turmofluid VCL 46

Turmofluid VCL 100

Turmofluid VCL 150

Turmofluid VDL 46

Turmofluid VDL 68

Turmofluid VDL 100

Turmofluid VDL 150

Turmofluid TSE 68

Olej syntetyczny, stworzony specjalnie dla systemów smarowniczych o wysokich temperaturach pracy do + 250oC. Dzięki niewielkim skłonnościom do wyparowywania i koksowania może on sprostać tym wymaganiom i unika zaklejania przez pozostałości odparowywania tak wrażliwych miejsc jak zawory, gniazda zaworów i inne ruchome elementy. Do smarowania sprężarek powietrza i gazów obojętnych, łańcuchów transportujących, przekładni przy średnich obciążeniach. Nie jest mieszalny z olejami glikolowymi.

Turmofluid MB-DL 36

Oleje przewodów pneumatycznych dla przyrządów napędzanych sprężonym powietrzem. Są specjalnymi olejami na bazie olejów mineralnych o właściwościach przyczepnych i emulgujących. Posiadają one substancje odporne na ekstremalne obciążenia, antyutleniacze i dodatki chroniące przed korozją. Po wprowadzeniu do strumienia powietrza rozpylają się one równomiernie i nawilżają wszystkie będące do smarowania miejsca ślizgowe, nanosząc cienką warstewkę ochronną. Wiążą wodę skondensowaną i zapobiegają tworzeniu się lodu. Kurz i cząsteczki powstałe przy ścieraniu są wiązane i usuwane z miejsc smarowania. Oleje Turmofluid MB-DL zaklasyfikowane są wg DIN 51502 jako smary płynne DLP.

Oleje przekładniowe

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Lepkość kinematyczna (mm2/s) 40oC/100oC

Opis

Turmopoloil 20 HD

- 30 + 220

110/20

Syntetyczny, wysokotemperaturowy olej przekładniowy i łańcuchowy, który ze względu na swoją termiczną i mechaniczną stabilność stosowany jest w ekstremalnie obciążonych przekładniach, a ze względu na możliwość pokrywania go lakierem, także w urządzeniach transportujących i suszarniach lakierniczych jako smar łańcuchowy. Nie jest mieszalny z olejami mineralnymi. Pozbawiony MoS2, bezsilikonowy możliwość przylakierowania.

Turmogearoil 22 OM

-30 + 130

21,9/4,35

Olej przekładniowy dla ekstremalnych obciążeń z chroniącą przed ścieraniem kombinacją substancji czynnych TURMOTEC. Pozwala na wygładzenie powierzchni kół zębatych, nawet jeśli wystąpiły już uszkodzenia spowodowane konwencjonalnym olejem. Dzięki metaloorganicznym składnikom, chroni przed pittingiem lub uszkodzeniami wywołanymi zmęczeniem. Odporny na utlenianie olej podstawowy, pozwala w połączeniu z inhibitorami na smarowanie przekładni bez wymiany oleju, do 40 000 godzin w temperaturach 80oC. Stosowany jest do smarowania przekładni czołowych, stożkowych, do przekładni zębatych oraz łożysk ze smarowaniem zanurzeniowym i obiegowym, jak i do sprzęgieł kłowych. Neutralny wobec materiałów uszczelniających. Nie wytwarza piany.

Turmogearoil 68 OM

67/8,8

Turmogearoil 100 OM

89,1/11,5

Turmogearoil 150 OM

141/14,9

Turmogearoil 220 OM

198,2/18,9

Turmogearoil 320 OM

293,3/24,1

Turmogearoil 480 OM

422,4/31

Turmogearoil EP 100

101/11,4

Olej przekładniowy do smarowania przekładni czołowych, stożkowych i ślimakowych. Zawierają dodatki EP, dzięki temu szczególnie sprawdziły się w warunkach dużych obciążeń - przekładnie i łożyska klatek walcowniczych, przekładnie maszyn górniczych, przekładnie rozdrabniaczy kruszywa. Cechuje się wysoką zdolnością znoszenia obciążeń, zapobiega rozruchowemu zacieraniu się, pittingowi przy docieraniu, nie emulguje, dobra ochrona antykorozyjna, dobre zachowanie wobec uszczelek i tworzyw sztucznych. Nie wytwarza piany.

Turmogearoil EP 150

157/15

Turmogearoil EP 220

218/18,8

Turmogearoil EP 320

323/23,1

Turmofluid GV 22

-30 + 120

19/4

Syntetyczne oleje uniwersalne do stosowania w niskich i wysokich temperaturach, przy trudnych warunkach pracy, względnie dla stosowania przez dłuższy okres. Gwarantowana jest neutralność wobec elastomerów i tworzyw sztucznych oraz metali kolorowych. Obok dobrych zdolności tłoczenia osiągane są także niskie współczynniki tarcia.

Turmofluid GV 46

48/8

Turmofluid GV 68

61,9/9,9

Turmofluid GV 100

96,4/17,4

Turmofluid GV 150

153/21,8

Turmofluid GV 220

204/26,8

Turmofluid GV 460

496/51,4

Turmofluid GV 680

686/64,2

Turmosol TRAK 50

22/3,7

Specjalny płyn dla przekładni ciernych. Optymalne przenoszenie mocy poprzez wysokie wartości tarcia, również przy podwyższonej liczbie obrotów.

Oleje hydrauliczne

Nazwa produktu

Opis

Turmofluid HLP 10

Oleje hydrauliczne Turmofluid HLP są optymalnie dobierane pod względem składników, mają wysoki poziom wydajności i szeroki zakres zastosowania w obrębie całego przemysłu. Charakteryzują się szczególnie dobrym zachowaniem lepkości w temperaturach, wysoką odpornością na starzenie i niezawodną ochroną antykorozyjną. Zachowują się neutralnie wobec materiałów uszczelniających.

Turmofluid HLP 22

Turmofluid HLP 32

Turmofluid HLP 46

Turmofluid HLP 68

Turmofluid HLP 100

Turmosynth VG 10

Oleje hydrauliczne rzędu VG powstały na bazie wysokiej czystości węglowodorów z parafinowymi olejami syntetycznymi. Zawierają wyłącznie oleje podstawowe i dodatki modyfikujące, które mogą być stosowane w przemyśle spożywczym. Nie budzą zastrzeżeń pod względem fizjologicznym i mogą być stosowane w przemyśle spożywczym. Dopuszczone są na rynek zgodnie z USDA-H1.

Turmosynth VG 15

Turmosynth VG 32

Turmosynth VG 68

Turmosynth VG 100

Turmosynth VG 150

Turmosynth VG 220

Turmosynth VG 460

Turmosynth VG 680

Turmosynth VG 1500

Turmopoloil HFC 46 trudno palny i ekologiczny płyn hydrauliczny.

Wszędzie tam, gdzie systemy hydrauliczne eksploatowane są w pobliżu wewnętrznych źródeł zapłonu zaleca się stosowanie, w celu ochrony personelu obsługującego oraz urządzeń, trudno palnego płynu hydraulicznego. Turmopoloil HFC 46 jest wolnym od azotynu i monoglikolu etylenowego trudno palnym płynem hydraulicznym, który szybko rozkłada się biologicznie i ogólnie nie stanowi zagrożenia dla wód. Przy 45% zawartości wody w Turmopoloil HFC 46 zapewnia optymalną ochronę przeciwpożarową. Ta zawartość wody tworzy przy kontakcie cieczy ze źródłem zapłonu ochronną osłonę pary nad płomieniem i zmniejsza tym samym rozprzestrzenianie się pożaru. Eliminowany jest również tzw. efekt miotania ognia.

Turmofluid TTO 24

Specjalny niskotemperaturowy olej hydrauliczny. Zalecany jest do smarowania systemów hydraulicznych w pojazdach mechanicznych, samolotach i innych urządzeniach hydraulicznych, które narażone są na niskie temperatury.

Turmofluid BIO VG 32

Biologicznie rozkładane oleje wyprodukowane na bazie olei roślinnych. Posiadają dodatki modyfikujące, które zapobiegają przedwczesnemu żywiczeniu, nadają olejowi dobre właściwości smarownicze, a ponadto poprawiają zachowanie w niskich temperaturach. Biologiczna zdolność rozkładu znajduje się wg CEC-L-33-T-82 na poziomie >90%. Oleje Turmofluid BIO VG odpowiadają klasie zagrożenia wody 0.

Turmofluid BIO VG 46

Turmofluid BIO VG 68

Oleje dla przemysłu spożywczego

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Opis

Turmofluid LMI 300

- 10 + 150

Syntetyczny olej, który w technice środków żywności może być stosowany jako olej spożywczy a w przemyśle tekstylnym jako olej iglicowy i płaszczkowy. Neutralny w smaku i zapachu, wysoka odporność na utlenianie (bez żywiczenia, kwasowości, sklejania), bardzo dobra wytrzymałość na obciążenia, optymalna ochrona przed korozją. Posiada atest USDA-H1.

Turmsilon K 350

-50 + 250

Odpowiedni olej do zamykarek w maszynach pakujących, szczególnie w maszynach do zamykania butelek, jako olej smarny we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego i używek oraz w maszynach stosowanych w przemyśle tekstylnym. Obojętny chemicznie i fizjologicznie.

Turmosynth VG 10

- 10 + 120

Oleje hydrauliczne rzędu VG powstały na bazie wysokiej czystości węglowodorów z parafinowymi olejami syntetycznymi. Zawierają wyłącznie oleje podstawowe i dodatki modyfikujące, które mogą być stosowane w przemyśle spożywczym. Nie budzą zastrzeżeń pod względem fizjologicznym i mogą być stosowane w przemyśle spożywczym. Dopuszczone są na rynek zgodnie z USDA-H1.

Turmosynth VG 15

Turmosynth VG 32

Turmosynth VG 68

Turmosynth VG 150

Turmosynth VG 100

Turmosynth VG 220

Turmosynth VG 460

Turmosynth VG 680

Turmosynth VG 1500

Turmosynthoil GV - typoszereg

- 40 + 200

Oleje na wysokie i niskie temperatury, w trudnych warunkach eksploatacyjnych, wzgl. Przy długotrwałym zastosowaniu, np. przy smarowaniu sprężarek, przekładni układów hydraulicznych i łańcuchów.

Oleje silikonowe

Nazwa produktu

Zakres temperatur ( oC )

Opis

Turmsilon K 350

- 50 + 250

Odpowiedni olej do zamykarek w maszynach pakujących, szczególnie w maszynach do zamykania butelek, jako olej smarny we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego i używek oraz w maszynach stosowanych w przemyśle tekstylnym. Obojętny chemicznie i fizjologicznie.

Turmsilon K 40

- 50 + 250

Turmsilon K 20 WF

- 50 + 250

Nadaje się do stosowania jako nośnik ciepła i jako środek smarny przede wszystkim przy elementach współpracujących tworzywo sztuczne/metal, względnie tworzywo sztuczne/tworzywo sztuczne. Również do zamykarek w pakowarkach, szczególnie w maszynach zakręcających butelki oraz jako środek smarny przemyśle tekstylnym.

Oleje do maszyn dziewiarskich

Nazwa produktu

Opis

Turmotexoil LP 10

Oleje dobrze nawilżające, skutecznie smarujące, zmniejszające zużycie, tłumiące drgania i hałas. Utrzymują one kanaliki igieł w czystości, przedłużają żywotność igieł i płytek, obniżają temperatury robocze. Oleje szeregu Turmotexoil LP smarują igły, płytki, elementy zamków, cylindry iglicowe oraz pierścienie. Należy stosować je w sposób oszczędny i dozować precyzyjnie przez urządzenia smarujące.

Turmotexoil LP 15

Turmotexoil LP 20

Turmotexoil LP 30

Oleje, smary i płyny obróbkowe

Nazwa

Opis

Turmofluid MB-ST 180

Płyn chłodzący wg DIN 51385/0.2.1., dobrze mieszalny z wodą, zawierający olej mineralny. Prawidłowo stosowany i wymieszany do zalecanej koncentracji zapobiega rozwojowi bakterii beztlenowych oraz odszczepianiu siarkowodoru. Ponieważ tak wytworzone emulsje praktycznie nie pienią się, nadają się one znakomicie do użycia w obróbce skrawaniem a szczególnie do szlifowania - także przy stosowaniu szlifierskich tarcz borazonowych. Emulsje Turmofluid MB-ST 180 można stosować przy obróbce skrawaniem do wszystkich metali, również kolorowych. Koncentrat dodawać do przygotowanej uprzednio wody, nie odwrotnie!

Turmocut VG 150

Całkowicie syntetyczny olej chłodząco-smarujący do smarowania noży wzdłużnych i poprzecznych przy produkcji tektury falistej. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością i doskonałymi właściwościami smarowniczymi. Może być stosowany w temperaturze - 30 + 130 oC. Wyparowuje nie pozostawiając plam na tekturze.

Turmogrease RAH

Środek chłodząco-smarujący dla trudnych w obróbce tworzyw przy obróbce skrawaniem lub bezwiórowej (wiercenie, toczenie, frezowanie, gwintowanie, rozszerzanie otworów, dłutowanie, ciągnienie). Przedłuża żywotność narzędzi, zmniejsza ich pękanie, skraca czas obróbki, polepsz jakość obrabianych powierzchni. Turmogrease RAH może być, dla lepszego nanoszenia, dostarczany także w wersji rozcieńczonej jako Turmogrease RAK/10.

Turmosol K 52

Środek antyadhezyjny dla niskich i wysokich temperatur ( - 40 + 180oC). dla form w przemyśle odlewniczym.

Oleje do prowadnic ślizgowych i prowadnic łoża obrabiarek

Nazwa produktu

Opis

Turmogearoil CGLP 68

Oleje specjalne do smarowania łoża i prowadnic ślizgowych obrabiarek. Są stosowane także jako oleje przekładniowe i hydrauliczne. Dzięki specjalnym dodatkom adhezyjnym unikamy efektu stick-slip oraz ściekania. Oleje te nadają się zwłaszcza do prowadnic ślizgowych przy maszynach drukarskich i tkackich.

Turmogearoil CGLP 100

Turmogearoil CGLP 220

Płyny myjące, czyszczące i rozpuszczające korozję

Nazwa

Opis

Elefantenmilch

Emulsja rozpuszczająca zeskorupienie cukru i smar do maszyn w przemyśle spożywczym. Nie jest szkodliwy dla zdrowia, nie powoduje korozji, nie jest palny i odpowiada wytycznym obowiązującym w przemyśle spożywczym.

Dispergens TTR

Środek dyspergujący, rozpuszczający i myjący dla smarów z perfluropochodnym olejem polieterowym. Wysoki stopień odparowania, bezzapachowy, bez udziału środka rozpuszczającego na bazie węglowodorów fluorochlorowych. Nie uszkadza warstwy ozonu, nie jest toksyczny. Klasa zagrożenia wód 1. Podstawa chemiczna CHCl2CF3.

Bio-Aktiv V 101

Stężony czyszczący i odtłuszczający środek. Cechuje się szerokim spektrum zastosowań. Jego skuteczność opiera się na połączeniu środków zwilżających, ułatwiających rozpuszczanie i emulgatorów. Klarowny jasno turkusowy płyn o niewielkiej lepkości. Bardzo dobra mieszalność z wodą w każdej proporcji.

Korroquick

Dzięki doskonałym właściwościom pełzającym wspaniale sprawdza się jako środek wypierający wilgoć, szybko działający odrdzewiacz, środek czyszczący, środek antykorozyjny i dobrze przyczepny środek smarny we wszystkich dziedzinach przemysłu.