Smary i oleje dla przemysłu spożywczego

 

Oleje i smary dla przemysłu spożywczego

Smary dla przemysłu spożywczego

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Klasa konsystencji

Współczynnik liczby obrotów

Opis

Turmsilon LMI 5000

- 50 + 220

3

300000

Specjalny środek smarny wykorzystywany w przemyśle środków spożywczych i napojów. Fizjologicznie bez zastrzeżeń, neutralny w smaku i zapachu, obojętny dla piany piwnej, odporny na wodę gorącą i zimną, tłumiący drgania, odporny na środki dezynfekujące, neutralny dla elastomerów z wyjątkiem kauczuku silikonowego. Miejsca zastosowań : osprzęt do rozlewu piwa, armatury wlotowe urządzeń rozlewniczych z uszczelkami z EPDM oraz uszczelkami gumowymi.

Turmsilon GL 320

- 50 + 130

3

300000

Specjalny środek smarny wykorzystywany w przemyśle spożywczym z atestem USDA-H1. Fizjologicznie bez zastrzeżeń, neutralny w smaku i zapachu, obojętny dla piany piwnej, odporny na wodę zimną i gorącą, posiada właściwości tłumiące, odporny na działanie roztworów dezynfekcyjnych, neutralny wobec elastomerów (NBR, EPDM, itp.) z wyjątkiem kauczuku silikonowego. Miejsca zastosowań : armatury w przemyśle browarniczym i przy serwowaniu piwa, armatury rozlewnicze z uszczelkami EPDM oraz uszczelkami gumowymi jak pierścienie samouszczelniające, membrany etc.

Turmosynthgrease W 2502

- 30 + 110

2

300000

Smar do maszyn przemysłu spożywczego z dopuszczeniem USDA-H1. Właściwości : czysty i higieniczny, wysoka ochrona przed ścieraniem, wodoodporny, dobra odporność na media kwasowe i alkaliczne, dobrze rozprowadzany w centralnych układach smarowania, nie powoduje zagrożeń zdrowia, dobrze przyczepny, dobre właściwości ochronne przed korozją, neutralny w zapachu. Zastosowania : łożyska toczne i ślizgowe, krążki jezdne, wieńce zębate i zębatki przy zamykarkach i liniach rozlewniczych, haki przesuwne i rurociągi w ubojniach, urządzenia transportowe i sortujące, łożyska walcowe w prasach do owoców etc.

Turmosynthgrease FDA 2

-10 + 130

2

300000

Przeźroczysty, nietrujący smar do zaworów kurkowych składający się z substancji dopuszczonych wg & 5 ustawy o środkach spożywczych i artykułach pierwszej potrzeby (LMBG) oraz wytycznych FDA. Wyróżnia się dobrymi zdolnościami smarnymi i odpornością na utlenianie. Posiada właściwości tłumiące, ma dobrą przyczepność i nie ulega żywiczeniu. Bardzo wysoka odporność na działanie wody. Szczególnie polecany do smarowania : zaworów, łożysk, aparatury do tłoczenia piwa, urządzeń do napełniania beczek.

Turmosynthgrease

ALN 2503

- 30 + 150

2

220000

Syntetyczny specjalny smar dla przemysłu spożywczego z atestem USDA-H1. Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych przy niewielkiej liczbie obrotów.

Turmosynthgrease

ALN 2503

- 30 + 150

3

220000

Turmosynthgrease

ALN 4602/00

- 30 + 180 krótkotrwale do + 200

00

220000

Specjalny smar dla dużych obciążeń zbudowany na bazie kompleksowego zagęszczacza mydlanego i oleju syntetycznego. Posiada dobre właściwości ochronne przed korozją i zużyciem. Spełnia wytyczne USDA-H1. Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych przy niskich prędkościach obrotowych. Dobre zastosowanie przy wpływach środowiskowych jak zimna i gorąca woda oraz przy wpływach oscylacyjnych.

Turmosynthgrease AL 2501/00

- 30 + 120

00

300000

Smar specjalny o bursztynowym zabarwieniu, o dobrych właściwościach adhezyjnych, odporny na działanie wody zimnej i gorącej. Posiada atest USDA-H1. Szczególnie do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, taśm prowadzących, szyn ślizgowych, prowadnic walcowych, krążków bieżnych, krzywek tarczowych, wieńców zębatych i zębatek, przy maszynach rozlewniczych i zamykarkach, myjkach, urządzeniach transportujących i sortujących, prasach tłoczących oraz rurociągach, hakach przesuwnych w rzeźniach. Smar dla wszystkich miejsc smarowania w przemyśle produkcji napojów, w mleczarniach, serowniach, ubojniach, w przemyśle mięsnym, rybnym, cukierniczym i piekarniczym. Stosowany w przetwórstwie drobiu, przy produkcji konserw, środków spożywczych, przemyśle tytoniowym, w chłodniach, w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

Turmosynthgrease AL 2501

- 30 + 120

1

300000

Turmosynthgrease AL 2502

- 30 + 120

2

300000

Turmosynth Li 2 white

- 20 + 120

2

300000

Biały wysokowydajny smar z atestem USDA-H1, nadający się szczególnie do zastosowania wszędzie tam, gdzie duże znaczenie mają czystość i fizjologiczna pewność. Szczególnie w mechanice precyzyjnej, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, maszynach papierniczych i tekstylnych.

Turmosynth 2000 EL

- 20 + 120

0,1

300000

Miękki, specjalny środek smarny wykorzystywany w przemyśle środków spożywczych i napojów. Posiada atest USDA-H1. Neutralny w smaku i zapachu, obojętny na pianę piwną, odporny na wodę zimną i gorącą, odporny na środki dezynfekujące. Miejsca zastosowań : armatura do napełniania beczek, łożyska toczne i ślizgowe z centralnym smarowaniem, przekładnie zębate i ślimakowe w przemyśle spożywczym.

Turmosynth 2000

- 20 + 120

3

300000

Stały, dobrze przyczepny smar specjalny dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów. Posiada atest USDA-H1. Bez zarzutu pod względem fizjologicznym, neutralny smakowo i zapachowo, neutralny dla piany piwnej, odporny na działanie wody zimnej i gorącej, odporny na działanie roztworów dezynfekujących. Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych.

Turmopast SP

- 20 + 210

2

200000

Biała pasta smarowa i montażowa o uniwersalnym zastosowaniu w przemyśle spożywczym. Surowce wybrane do produkcji pasty spełniają wymagania USDA-H1. Nadaje się do smarowania wolno i średnio obrotowych łożysk tocznych i ślizgowych a także do smarowania szyn prowadzących, prowadnic walcowych, krzywek tarczowych, wieńców zębatych w całym przemyśle spożywczym, tytoniowym, farmaceutycznym.

Turmopast TAS FDA

- 40 + 1200

2

200000

Biała pasta smarowa i montażowa do wysokich temperatur (powyżej + 200 oC zmienia się w suchy środek smarny) z atestem USDA-H1. Jest sprawdzonym środkiem przeciwko zapiekaniu się trzpieni, zawiasów i połączeń gwintowych. Do smarowania wolno pracujących łożysk, krzywek mimośrodowych, krzywek tarczowych, łańcuchów. Używana również jako środek smarny w obróbce termicznej (matrycowanie, tłoczenie, walcowanie, gięcie stali i metali nieżelaznych). Posiada niezmienne właściwości smarne i rozdzielcze nawet przy dużych naciskach powierzchniowych w szerokim zakresie temperatur. Chroni przed korozją naturalną i korozją cierną.

Oleje dla przemysłu spożywczego

Nazwa produktu

Zakres temperatur (oC)

Opis

Turmofluid LMI 300

- 10 + 150

Syntetyczny olej, który w technice środków żywności może być stosowany jako olej spożywczy a w przemyśle tekstylnym jako olej iglicowy i płaszczkowy. Neutralny w smaku i zapachu, wysoka odporność na utlenianie (bez żywiczenia, kwasowości, sklejania), bardzo dobra wytrzymałość na obciążenia, optymalna ochrona przed korozją. Posiada atest USDA-H1.

Turmsilon K 350

-50 + 250

Odpowiedni olej do zamykarek w maszynach pakujących, szczególnie w maszynach do zamykania butelek, jako olej smarny we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego i używek oraz w maszynach stosowanych w przemyśle tekstylnym. Obojętny chemicznie i fizjologicznie.

Turmosynth VG 10

- 10 + 120

Oleje hydrauliczne rzędu VG powstały na bazie wysokiej czystości węglowodorów z parafinowymi olejami syntetycznymi. Zawierają wyłącznie oleje podstawowe i dodatki modyfikujące, które mogą być stosowane w przemyśle spożywczym. Nie budzą zastrzeżeń pod względem fizjologicznym i mogą być stosowane w przemyśle spożywczym. Dopuszczone są na rynek zgodnie z USDA-H1.

Turmosynth VG 15

Turmosynth VG 32

Turmosynth VG 68

Turmosynth VG 150

Turmosynth VG 100

Turmosynth VG 220

Turmosynth VG 460

Turmosynth VG 680

Turmosynth VG 1500

Turmosynthoil GV - typoszereg

- 40 + 200

Oleje na wysokie i niskie temperatury, w trudnych warunkach eksploatacyjnych, wzgl. Przy długotrwałym zastosowaniu, np. przy smarowaniu sprężarek, przekładni układów hydraulicznych i łańcuchów.


Linia produkcyjna